Navigatie overslaan
Huismus / Shutterstock Alle berichten

Jaar van de Huismus

Geplaatst op 30 november 2023

2024 is het Jaar van de Huismus. ‘Onze’ gezelligste vogel doet het – mede door de inspanningen van Vogelbescherming – de laatste jaren weer wat beter, nadat we eind vorige eeuw veel mussen zijn kwijtgeraakt. De huismus kwam zelfs zomaar op de Rode Lijst van bedreigde broedvogels terecht. De populatie is nu stabiel of neemt zelfs licht toe, maar het zijn er nog steeds veel minder dan pakweg 20 jaar geleden.

In het Jaar van de Huismus willen we onderzoeken wat we kunnen doen om ze te helpen. En we gaan iedereen enthousiast maken over deze leuke vogels. Want wie wil er nou geen gezellig kwetterende en tsjilpende beestjes in de tuin?

Huismus / Shutterstock Wie wil er nou geen gezellig kwetterende en tsjilpende beestjes in de tuin? Huismus / Shutterstock

De huismus

De huismus is één van de meest algemene vogels van Nederland. Ze komen in vrijwel het gehele land voor, maar vooral daar waar mensen zijn. Voor broedgelegenheid zijn ze zelfs grotendeels van ons afhankelijk. Ze weten de gaten en kieren, al dan niet onder de dakpannen of in nestkasten – feilloos te vinden voor hun nesten.

Ook jij kunt de huismus helpen

Nestgelegenheid is belangrijk, dus met het ophangen van speciale mussennestkasten – vooral die waar meerdere paartjes in terecht kunnen (ze zijn tenslotte gezellig) – kun je ze helpen. Maar mussen hebben meer nodig. Voedsel is natuurlijk een belangrijke vereiste: zaden in het winterhalfjaar en zaden én insecten in het broedseizoen. Ook belangrijk is de aanwezigheid van dichte struiken of bomen, waar de vogels zich bij onraad – de kat van de buren of een langs scherende sperwer – in terug kunnen trekken. Met de inrichting van je tuin kun je dus rekening houden met de huismus. Denk je er daarbij ook aan om het gifgebruik in de tuin af te bouwen? Dat kan best.

Speciale online les over de huismus

In deze speciale online les maak je kennis met de huismus. Je leert over herkenning, broedgedrag, leefwijze en leefgebied en over wat hij graag eet. Niet alleen dat, maar je krijgt ook tips om van jouw tuin of balkon een paradijsje te maken voor de huismus.

De les kost €2,50. Wil je weten wat je leert? Kijk dan hier.

Meedoen in het Jaar van de Huismus

Knelpunten
In het Jaar van de Huismus gaan we onderzoeken waar de knelpunten liggen die er voor zorgen dat de soort achteruitging. Met die wetenschap komen we hopelijk te weten wat we moeten doen om de trend om te buigen naar een stijgende lijn. We denken bijvoorbeeld dat er niet voldoende jongen groot worden. Of dat deze jongen niet oud genoeg worden om zelf voor nieuwe generaties te zorgen. Sovon gaat het zogenaamde broedsucces en de overleving onderzoeken, samen met een huismusonderzoeker. Lees hier de voorstudie Jaar van de Huismus van Sovon Vogelonderzoek.

Meedoen met onderzoek
We weten dus relatief weinig over het broedsucces van de Huismus. Wat zijn de plekken waar veel jongen worden geboren en waar is dat minder? Kunnen we een relatie leggen tussen het aantal jongen en bijvoorbeeld de omgeving of de beschikbaarheid van voedsel? 

Huismus / Shutterstock Met de inrichting van je tuin kun je rekening houden met de huismus. Huismus / Shutterstock

Voor het berekenen van het broedsucces van de Huismus, maken we namelijk ook gebruik van weektellingen uit de Jaarrond Tuintelling. Ook de gegevens uit 2024 willen we hierin meenemen. Je kunt bijdragen aan het onderzoek door tellingen van vogels te doen in Jaarrond Tuintelling. Dit is een leuke telling die de tellers - en ons - inzicht verschaft in het voorkomen van verschillende stads- en tuinvogels. Meedoen is gemakkelijk, al vragen we wel eens per week de vogels in de tuin te tellen. Zie hier voor meer informatie over deze telling. 

Volgen
Ook roepen wij mensen op die zelf het wel en wee van huismussennesten in/aan hun huis kunnen volgen: geef het door

Vogels in de stad

Vogels zijn een graadmeter voor de kwaliteit van de leefomgeving. Gaat het goed met de vogels in een stad, dan gaat het goed met het stedelijk groen; ook gezond voor mensen.

Doe iets voor de vogels in de stad

Blijf op de hoogte

Lees nieuws en de mooiste artikelen op onze site. En ontvang maandelijks een selectie van de beste artikelen in je mail.

Aanmelden Vogelnieuws