Navigatie overslaan
Gierzwaluw / Benjamin Simmelink - Fotogalerij Alle berichten

16 projecten dingen mee naar Award Natuurinclusief Bouwen

Geplaatst op 3 oktober 2019

De inschrijvingstermijn voor de eerste Award Natuurinclusief Bouwen en Ontwerpen is gesloten. Uit de zestien ontvangen inzendingen kiest de onafhankelijke jury in de loop van deze maand het winnende project. De uitslag wordt vervolgens op 19 december in Den Bosch bekend gemaakt door Lodewijk Hoekstra, oprichter van NL Greenlabel en groen tv-hovenier.

De Award Natuurinclusief Bouwen en Ontwerpen is een initiatief van Vogelbescherming Nederland, de Zoogdiervereniging en provincie Noord Brabant. Bouwers, beleggers, ontwikkelaars, architecten en woningcorporaties werden uitgedaagd mee te dingen met hun meest inspirerende natuurinclusieve bouw-, verbouw- en renovatieproject. Zij konden hun project aanmelden tot en met vrijdag 27 september 2019.

Grote diversiteit

Bij het sluiten van de termijn bleken 16 projecten te zijn aangemeld, verspreid over heel Nederland. Femke Jochems, projectleider namens Vogelbescherming Nederland: “We zijn blij met de aanmeldingen. De kwaliteit van de inzendingen is hoog. Bovendien zijn de projecten die meedingen naar de award erg verschillend, zowel in omvang als in opzet. De maatregelen variëren van het binnenstedelijk inbouwen van nestplekken voor gierzwaluwen tot de aanleg van biodiverse tuinen. Het illustreert hoeveel mogelijkheden er zijn om de natuur in de gebouwde omgeving een impuls te geven.”

Jochems rekent erop dat het aantal projecten de volgende editie nog hoger zal zijn. “We hebben veel positieve reacties ontvangen op dit initiatief. Het onderwerp leeft enorm, en de verwachting is dat zo blijft. Niet voor niets heeft de commissie Remkes in reactie op de problemen rond de uitstoot van stikstof verklaard dat natuurinclusief bouwen een deel van de oplossing kan zijn.”

Prijsuitreiking

De komende maand gaat de onafhankelijke jury, gevormd door Gertjan van der Baan (Vesteda), Jelle de Jong (IVN) en Jacques Vink (Ruimtelab), de inzendingen voor deze nieuwe prijs van Vogelbescherming Nederland kritisch beoordelen.

De winnaar van de eerste Award Natuurinclusief Bouwen en Ontwerpen wordt op donderdag 19 december bekend gemaakt tijdens het symposium ‘Biodiversiteit en leefgebieden’ in Den Bosch. De prijs zal worden uitgereikt door Lodewijk Hoekstra, oprichter van NL Greenlabel en groen tv-hovenier.

Factsheets stadsvogels

Vogelbescherming heeft een reeks factsheets over stadsvogels gepubliceerd voor gemeenten, bedrijven, bouwers, bewoners en andere betrokkenen.

download pdf's

Checklist Vogelvriendelijk Bouwen

De Checklist Groen Bouwen biedt hulp bij effectief 'vergroenen'. We helpen iedereen op weg die zich bezig houdt met nieuwbouw, renovatie, projectontwikkeling of planvorming. Grote partijen, maar ook particulieren met een eigen huis.

Start de checklist