Navigatie overslaan
Visdief / Jouke Altenburg Alle berichten

1,7 miljoen euro voor herstel van natuur IJsselmeer

Geplaatst op 4 februari 2017

Een grotere verscheidenheid aan dieren en planten in het IJsselmeer. Dat komt een stuk dichterbij, nu de Vogelbescherming aan de slag kan met het verbeteren van de IJsselmeeroevers en het creëren van een visverbinding naar het achterland. Donderdag verraste de Nationale Postcode Loterij de Vogelbescherming met een donatie van 1,7 miljoen euro om dit te realiseren.

Fred Wouters, directeur van de Vogelbescherming, werd op het kantoor van de Vogelbescherming verrast door Postcode Loterij-ambassadeur Humberto Tan. Hij overhandigde de Vogelbescherming de cheque om hun plan te verwezenlijken.

Afsluitdijk heeft grote gevolgen voor natuur

Sinds de aanleg van de Afsluitdijk is de kwaliteit van de natuur in het IJsselmeergebied sterk verslechterd. Van een open zee is het gebied door de komst van de dijk veranderd in een meer. Er is geen sprake meer van waterdynamiek en er zijn nauwelijks oplopende en overstromende oevers.

Bovendien vindt er geen uitwisseling van vis en voedingsstoffen met de Waddenzee, de rivieren en het brede oeverland plaats. Dit heeft grote gevolgen voor het ecosysteem. Zo verdwijnen vis- en plantensoorten zonder dat er andere soorten voor terugkomen en verdwijnt het voer voor vogels.

Humerto Tan overhandigt cheque

Nieuw leefgebied voor vissen en vogels

Dankzij de Nationale Postcode Loterij-schenking van 1,7 miljoen euro start de Vogelbescherming bij Tacozijl en De Nes aan de verbetering van de IJsselmeeroevers en het creëren van een visverbinding naar het achterland. Hier profiteren niet alleen de vissen van, ook vogels krijgen er leefgebied bij. Visetende vogels als visdieven, zwarte sterns, dwergmeeuwen en reuzensterns, visarend- en zeearenden krijgen er zo een zwemmend visbuffet bij. 

Dankzij deze fantastische bijdrage van de Nationale Postcode Loterij geven we de vogels en de natuur in het IJsselmeer weer een kans. We staan te popelen om van het IJsselmeer weer een rijk natuurgebied te maken vol vogels en vissen waar we met zijn allen van kunnen genieten.

Fred Wouters
Schenking Postcode Loterij / Roy Beusker Fotografie foto: Roy Beusker Fotografie Schenking Postcode Loterij / Roy Beusker Fotografie

Recordbedrag Nationale Postcode Loterij naar mens en natuur

De schenking aan de Vogelbescherming is bekendgemaakt in de aanloop naar het jaarlijkse Goed Geld Gala van de Nationale Postcode Loterij. Dankzij de deelnemers van de Postcode Loterij is er een record miljoenenbedrag te verdelen. Van ieder lot dat zij kopen, gaat de helft naar goede doelen.