Navigatie overslaan
Indonesie-Gorontalo / Barend van Gemerden

Indonesië

Samen met BirdLife Partners uit Duitsland en Engeland ondersteunt Vogelbescherming de natuurbeschermingsorganisatie Burung Indonesia uit Indonesië, een van de meest soortenrijke landen ter wereld. Met ruim 1600 soorten vogels herbergt het land een zesde van alle vogelsoorten op aarde. Helaas behoort Indonesië door ontbossing ook tot de 'top' voor wat betreft het aantal bedreigde soorten.

Bosbescherming

Burung Indonesia heeft zich met succes sterk gemaakt voor de bosbescherming in Indonesië, al is de ontbossing in Indonesië nog niet stilstand gekomen, integendeel. Vogelbescherming steunt Burung in hun strijd tegen ontbossing, onder meer met hulp van de Nationale Postcode Loterij.

Dankzij Burung is in 2006 de Indonesische boswet aangepast. Daardoor is het mogelijk om productiebossen te beheren voor natuurbescherming. Burung heeft met partners het eerste bosgebied in beheer genomen: 100.000 hectare op Sumatra, met de toepasselijke naam ‘Harapan’ (Hoop in het Indonesisch). Het gaat om het ontwikkelen van beheervormen die het bos daadwerkelijk beschermen én tegelijkertijd voldoende opleveren om het bos zonder houtkap economisch rendabel te maken.

Burung heeft alle voorbereidingen getroffen om 70.000 hectare bos in de Provincie Gorontalo, Sulawesi in beheer te nemen. Het bosgebied vormt een cruciale verbinding van verschillende beschermde bossen (totaal oppervlak 250.000 hectare). De Duitse overheid heeft – dankzij goed voorwerk waarbij Vogelbescherming ondersteunde - besloten 4,4 miljoen euro te investeren in het gebied.

Ook andere natuurbeschermingsorganisaties gebruiken de mogelijkheden van de aangepaste boswet. Het totale oppervlak bos dat dankzij Burung nu wordt beschermd, bedraagt inmiddels al meer dan 2,5 miljoen hectare! Drie leiders van Burung hebben in 2014 de Kenton Miller Award gekregen voor hun baanbrekende bijdrage aan bosbescherming in Indonesië.

Met steun van Vogelbescherming zet Burung Indonesia zich ook in voor bosbescherming in de Wallacea-regio. Daar profiteren soorten zoals Wallace's paradijsvogel, ornaatlori en Sulawesineushoornvogel van. Op het eiland Sangihe werken lokale beschermers aan het behoud van de Rowley’s monarch, een zeer ernstige bedreigde soort die met naar schatting minder dan 150 individuen alleen op dit eiland voorkomt.

Ornatelorikeet / Barend van Gemerden Ornate lorikeet (in gevangenschap) Ornatelorikeet / Barend van Gemerden

Illegale vogelhandel tegen gaan

Illegale vogelhandel in (vooral) papegaaien is een groot probleem in Indonesië. Burung wil deze illegale handel tegen gaan, onder meer door het ontwikkelen van alternatieve inkomstenbronnen voor de vogelvangers. Deze activiteiten zijn een onderdeel van het grotere bosbeschermingsprogramma van Burung.

Versterken van de organisatie

Een sterk Burung is cruciaal om natuurbescherming op de Indonesische agenda te houden. Daarom droegen we ook bij aan activiteiten op het gebied van communicatie (onder meer over stadsvogels), marketing en ledenbinding. In dit kader werden ook heruitgaves van vogelgidsen tot stand gebracht en verscheen er een documentaire over de Indonesische bossen en hun bescherming, getiteld ‘Forests of Hope’. Aanwas van nieuwe goed opgeleide natuurbeschermers is in dit kader ook cruciaal. Verschillende junior ecologen zijn intussen door Burung opgeleid met steun van Vogelbescherming.