Navigatie overslaan
Vale pijlstormvogel / Elwin van der Kolk

Vale pijlstormvogel

Balearic Shearwater, Puffinus mauretanicus - Stormvogels (Procellariidae)

De vale pijlstormvogel is een vogel van de Balearen die in de nazomer langs de Noordzeekust voorkomt. Keilt met gestrekte, stijve vleugels laag over de golven, waarbij enkele vleugelslagen worden afgewisseld door lange glijvluchten. Broedt in kolonies op de Balearische eilanden en overwintert in de westelijke Middellandse Zee, maar ruit slagpennen op de Atlantische Oceaan (met name Golf van Biskaje).

Vale pijlstormvogel / Agami - Daniele Occhiato

Herkenning

Contrastrijk: bruin van boven, vuilwit of geelwit van onderen met donkere okselveren. Smalle, spitse vleugels, uitstekende poten. Kenmerkende, keilende en kantelende vlucht met stijve, snelle vleugelslagen, vaak laag boven zee. Duidelijk bruiner dan noordse pijlstormvogel. Veel kleiner dan jan-van-gent, meeuwen of grauwe pijlstormvogel.

Geluid

Lijkt op noordse pijlstormvogel, meeuwachtig maar klagender.


34-39 cm, spanwijdte 78- 80 cm

Deze soort lijkt op:

Vogelbescherming Optiek

Ruime sortering, hoge kwaliteit in alle prijsklassen, 40 jaar expertise en persoonlijk advies in de winkel in Zeist. Ons enthousiaste en deskundige winkelteam demonstreert graag de verschillende modellen en mogelijkheden, zodat je zelf kunt vergelijken en op je gemak je keuze kunt maken. Én je steunt het werk van Vogelbescherming.

Bekijk Vogelbescherming Optiek

Leefwijze

Broeden

Broedt van februari-april. Heeft één legsel met 1 ei. Broedduur 50-52 dagen. Broedt in kleine kolonies op de Balearen, in grotten of spleten op steile rotskusten. Op de broedplek ligt wat spaarzaam plantaardig materiaal toegevoegd. Het jong vliegt in juni uit.

Leefgebied

Naast broedgebied van steile rotskliffen doorgaans alleen op zee: Zowel in Middellandse Zee als Noordzee als Atlantische Oceaan. Meer kustvogel dan verwante noordelijke pijlstormvogel.

Voedsel

Voedt zich met name met vis, maar ook inktvissen en kreeftachtigen. Richting het uitkomen van het ei verschuift de balans in het voedsel steeds meer naar ansjovis, tot bijna 100%.

Vogeltrek

Verlaat na het broedseizoen de Middellandse Zee in juni, trekt in juli-augustus langs de Galicische kust om in de nazomer en herfst te ruien in de Golf van Biskaje. Jaarlijks vliegen tientallen door richting Engeland en enkelen langs de Noordzeekust van Nederland. Tot december verblijven ze rond Engeland, maar ook tot aan de Noorse kust, waarna ze in januari-februari al terugtrekken naar de Middellandse Zee.


Verspreiding en aantal

In Nederland worden jaarlijks enkelingen gezien met een schijnbaar gelijkblijvend aantal. De trend als broedvogel in de Middellandse is negatief.

Aantallen in Nederland

Aantal broedparen

Waarnemingen

Bron en meer waarnemingen: Waarneming.nl

Kijktip

Langs de kust in de nazomer, vanaf eind juli tot begin oktober met krachtige aanlandige wind. Camperduin is een bekende plek om de soort te zien.

In Europa

Broedt alleen op de Balearen, met name Mallorca, Ibiza en Formentera; in de nazomer in de Noordzee en Noord-Atlantische Oceaan te zien.

Meer informatie


Bescherming

De vale pijlstormvogel geldt als ernstig bedreigd. De populatie is klein broedt alleen op de Balearen (Middellandse Zee). Ze worden bedreigd door onder meer katten, civetkatten en marters in hun broedgebied, raken verstrikt in netten, olievervuiling en overbevissing.

Wat wij doen

Vogelbescherming pleit voor duurzame visserij en het aanwijzen van natuurreservaten op de Noordzee. Dat doen we zowel op nationaal niveau als bij de EU in Birdlife-verband.

Wat kun jij doen

Er bestaat een internationaal actieplan om de neergang van de soort te stoppen, opgesteld door BirdLife in opdracht van de Europese Commissie maar met nog onvoldoende resultaat.

Meer weten?

Actuele berichten


Wet- en regelgeving

De vale pijlstormvogel is een beschermde inheemse diersoort. Net als alle andere vogels die van nature in het wild in Nederland voorkomen, zijn vale pijlstormvogels beschermd op grond van de Europese Vogelrichtlijn. De bescherming van de vale pijlstormvogel is in Nederland geregeld in de Wet natuurbescherming.

Algemene regels

De Wet natuurbescherming bevat een aantal verboden handelingen die van toepassing zijn op alle inheemse vogels. Deze verboden gelden in heel Nederland. De wet verbiedt:

  • het opzettelijk doden of vangen van vogels (artikel 3.1 lid 1);
  • het opzettelijk vernielen of beschadigen van nesten, rustplaatsen en eieren van vogels, of het wegnemen van nesten (artikel 3.1 lid 2);
  • het rapen en onder zich hebben van eieren van vogels (artikel 3.1 lid 3);
  • het opzettelijk storen van vogels (artikel 3.1 lid 4);
  • het bezit, het vervoer en de handel in vogels, dood of levend, dan wel delen of producten daarvan (artikel 3.2).

Overtreding van deze verboden is een economisch delict en kan leiden tot strafrechtelijke vervolging. De verboden worden ook bestuursrechtelijk gehandhaafd. Uitzonderingen op de verboden zijn opgenomen in de wet en de bijbehorende uitvoeringsregelgeving. De wet voorziet in een algemene bevoegdheid voor de provincie (en in sommige gevallen het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) om onder strikte voorwaarden een ontheffing of vrijstelling te verlenen van de verboden (artikel 3.3).

Bijzondere regels

Er zijn geen natuurgebieden voor deze soort aangewezen op grond van de Wet natuurbescherming. De soort komt slechts in beperkte mate op doortrek in Nederland voor.

Meer weten?

© Foto's: AGAMI   © Illustraties vogels: Elwin van der Kolk   © Video's: Natuur Digitaal