Navigatie overslaan
Alle berichten

Spanje stelt 20 zeevogelreservaten in

Geplaatst op 25 augustus 2014

In één klap hebben zeevogels in de westelijke Middellandse Zee er 50.000 km2 beschermd gebied bij gekregen. Het zijn 39 zogenaamde SPA’s (Special Protection Area’s), aangewezen onder de Europese Vogelrichtlijn. De zeereservaten sluiten aan bij beschermde vogelgebieden op het land.

Het land, de kust en de territoriale wateren van Spanje zijn van groot belang voor Europese zeevogels. Bijvoorbeeld voor de ernstig bedreigde vale pijlstormvogel (Puffinus mauretanicus) maar ook voor endemische soorten als Audouins meeuw (Larus audouinii) en de yelkouanpijlstormvogel (Puffinus yelkouan).

Spaanse BirdLife Partner

De aanwijzing is met name te danken aan de niet-aflatende inspanningen van SEO, de Spaanse BirdLife Partner, die er vele jaren van onderzoek en voorbereiding in heeft gestoken. SEO en Vogelbescherming Nederland delen overigens een traditie van nauwe samenwerking.

Met de vertwintigvoudiging van het vorige areaal aan zeereservaat loopt Spanje – dat aanvankelijk erg achter lag – ineens dik voorop in Europa. Om welke gebieden het precies gaat en wat hun kenmerken zijn, is hier te zien. Overigens moet de aanwijzing wel gevolgd worden door daadwerkelijke maatregelen.

Meer informatie