Navigatie overslaan
Bladkoning / Elwin van der Kolk

Bladkoning

Yellow-Browed Warbler, Phylloscopus inornatus - Boszangers (Phylloscopidae)

Van eind september tot eind oktober wordt deze West-Siberische broedvogel vooral langs de kust veel gezien, foeragerend in boomkruinen en struiken, vaak samen met andere zangers. Vaak is hij goed te vinden door zijn kenmerkende roep.

Bladkoning / Agami

Herkenning

Een klein mosgroen zangvogeltje, iets groter dan een goudhaan, met twee opvallende gelige vleugelstrepen omgeven door zwarte bases van slagpennen en dekveren. Kop met een opvallende gelige wenkbrauwstreep, vuilwitte onderdelen en bleekroze poten, maar nog het best te herkennen aan de roep.

Geluid

Roep veelvuldig een explosief, scherp "TSJIE-oeWIET!" Zang alleen te horen in broedgebied; enkele fijne noten die wel iets aan de zang van de boomkruiper doen denken.


10-11 cm

Deze soort lijkt op:


Leefwijze

Broeden

Broedt in juni - juli. Vaak één legsel van 2-4 eieren, soms tot 7. Broedduur 11-14 dagen. Het nest wordt gebouwd door het vrouwtje op de grond onder boomwortels, dikke tak of rottend hout. Het vrouwtje broedt ook de eieren uit, beide ouders voeren de jongen. Jongen vliegvlug na 12-13 dagen. Daarna nog zo'n 13 dagen verzorgd door de ouders.

Leefgebied

In Nederland in gemengd- en loofbos, vaak halfopen, of struiken, waar veel insecten te vinden zijn. Vaak langs kust maar soms ook in parken en tuinen. Broedt vanaf de West-Russische taiga net ten westen van het Oeral-gebergte verder oostelijk bijna in geheel Rusland. In broedgebied tussen 1000 en 2400 meter hoogte in gemengde opstand van berk, wilg, populier en zilverspar.

Voedsel

Een brede selectie van ongewervelden, zoals springstaarten, vliegen, bladluizen, krekels, spinnen en dergelijke.

Vogeltrek

Lange-afstandstrekker, in Nederland bij uitstek bekend als trekvogel van eind september tot eind oktober, met name aan de kust. Reguliere trekroute van Rusland naar het vasteland van Zuidoost-Azië en Taiwan. Waarom er zoveel bladkoningen in Noordwest-Europa verschijnen in het najaar is (nog) onbekend.

Cursus Vogels in Nederland

In deze gratis online vogelcursus voor beginners leer je in tien vogellessen veel vogels en hun geluiden herkennen. Van tuinvogels, bosvogels, weidevogels en watervogels tot vogels van het waddengebied. Met handige tips, filmpjes en ezelsbruggetjes om vogels te leren kijken en vooral van vogels te genieten.

Camilla Dreef & Nico de Haan

Schrijf je in

Nico de Haan en Camilla Dreef

Verspreiding en aantal

doortrekker in zeer klein aantal

jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec

Sinds 2009 lijkt er een behoorlijk stijgende trend van waarnemingen die niet alleen verklaard kan worden doordat meer vogelaars gespitst zijn op bladkoningen. Wellicht kiest de soort voor een nieuwe trekroute.

Aantallen in Nederland

Aantal broedparen Geen broedvogel
Geschat maximum aantal overwinteraars 1-2 (in 2013-2015)
Doortrekkers 100-500 (in 2008-2012)

Bron: sovon.nl

Meer weten over trends? Kijk op sovon.nl.

Waarnemingen

Bron en meer waarnemingen: Waarneming.nl

Kijktip

Vooral langs de kust, en dan met namen vanaf eind september tot begin november op de Waddeneilanden. De roep kennen is daarbij zeer belangrijk.

In Europa

Broedt alleen in het uiterste (noord)oosten van Europees Rusland.

Meer informatie


Bescherming

Eropuit met MijnVogelvinder.nl

MijnVogelvinder heeft wat te bieden voor alle soorten vogelaars: beginnend, gevorderd of prof. Deze handige vogelwegwijzer vertelt je welke soorten je tijdens het wandelen of fietsen kunt tegenkomen en waar je op moet letten om ze daadwerkelijk te zien. Hoe leuk is het om tijdens een wandeling erachter te komen dat de appelvink met zijn snavel wel een drukkracht van 50 kilogram kan uitoefene

Meer over MijnVogelvinder

MijnVogelvinder appelvink

Wet- en regelgeving

De bladkoning is een beschermde inheemse vogelsoort. Net als alle andere vogels die van nature in het wild in Nederland voorkomen, zijn bladkoningen beschermd op grond van de Europese Vogelrichtlijn. De bescherming van de bladkoning wordt in Nederland geregeld door de Omgevingswet.

Algemene regels

De wet verbiedt het om zonder omgevingsvergunning voor een flora- en fauna-activiteit:

  • vogels opzettelijk te doden of vangen;
  • nesten, rustplaatsen en eieren van vogels opzettelijk te vernielen of beschadigen of nesten weg te nemen;
  • eieren van vogels te rapen en onder zich hebben;
  • vogels opzettelijk te storen;
  • vogels, dood of levend, dan wel delen of producten daarvan in bezit te hebben, te vervoeren en in de handel te brengen.

Uitzonderingen op de vergunningplicht zijn opgenomen in de wet en bijbehorende uitvoeringsregelgeving. De provincie (en in sommige gevallen het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) kan een omgevingsvergunning verlenen die toestaat in strijd met de verboden te handelen. Daarnaast kan de provincie (en in sommige gevallen het Rijk) vergunningvrije gevallen aanwijzen. Aan beide zijn strenge voorwaarden verbonden.

De wet bevat daarnaast algemene regels voor in het wild levende vogels:

  • de algemene zorgplicht die stelt dat iedereen voldoende zorg moet dragen voor de fysieke leefomgeving;
  • de specifieke zorgplichten voor natuurgebieden en inheemse vogels die erop gericht zijn om nadelige effecten te voorkomen, beperken of herstellen;
  • de verplichting om onnodig lijden te voorkomen bij het legaal doden of vangen van dieren in het wild;
  • het algemene verbod op dierenmishandeling (Wet dieren).

Bijzondere regels

Er zijn geen natuurgebieden voor deze soort aangewezen, omdat de soort slechts in beperkte mate op doortrek in Nederland voorkomt.

Meer weten?

© Foto's: AGAMI   © Illustraties vogels: Elwin van der Kolk   © Video's: Natuur Digitaal