Navigatie overslaan
Bladkoning / Elwin van der Kolk

Bladkoning

Yellow-Browed Warbler, Phylloscopus inornatus - Boszangers (Phylloscopidae)

Van eind september tot eind oktober wordt deze West-Siberische broedvogel vooral langs de kust veel gezien, foeragerend in boomkruinen en struiken, vaak samen met andere zangers. Vaak is hij goed te vinden door zijn kenmerkende roep.

Bladkoning / Agami

Herkenning

Een klein mosgroen zangvogeltje, iets groter dan een goudhaan, met twee opvallende gelige vleugelstrepen omgeven door zwarte bases van slagpennen en dekveren. Kop met een opvallende gelige wenkbrauwstreep, vuilwitte onderdelen en bleekroze poten, maar nog het best te herkennen aan de roep.

Geluid

Roep veelvuldig een explosief, scherp "TSJIE-oeWIET!" Zang alleen te horen in broedgebied; enkele fijne noten die wel iets aan de zang van de boomkruiper doen denken.


10-11 cm

Deze soort lijkt op:

Eropuit met MijnVogelvinder.nl

MijnVogelvinder heeft wat te bieden voor alle soorten vogelaars: beginnend, gevorderd of prof. Deze handige vogelwegwijzer vertelt u welke soorten u tijdens het wandelen of fietsen kunt tegenkomen en waar u op moet letten om ze daadwerkelijk te zien. Hoe leuk is het om tijdens een wandeling erachter te komen dat de appelvink met zijn snavel wel een drukkracht van 50 kilogram kan uitoefenen?

Meer over MijnVogelvinder

MijnVogelvinder appelvink

Leefwijze

Broeden

Broedt in juni - juli. Vaak één legsel van 2-4 eieren, soms tot 7. Broedduur 11-14 dagen. Het nest wordt gebouwd door het vrouwtje op de grond onder boomwortels, dikke tak of rottend hout. Het vrouwtje broedt ook de eieren uit, beide ouders voeren de jongen. Jongen vliegvlug na 12-13 dagen. Daarna nog zo'n 13 dagen verzorgd door de ouders.

Leefgebied

In Nederland in gemengd- en loofbos, vaak halfopen, of struiken, waar veel insecten te vinden zijn. Vaak langs kust maar soms ook in parken en tuinen. Broedt vanaf de West-Russische taiga net ten westen van het Oeral-gebergte verder oostelijk bijna in geheel Rusland. In broedgebied tussen 1000 en 2400 meter hoogte in gemengde opstand van berk, wilg, populier en zilverspar.

Voedsel

Een brede selectie van ongewervelden, zoals springstaarten, vliegen, bladluizen, krekels, spinnen en dergelijke.

Vogeltrek

Lange-afstandstrekker, in Nederland bij uitstek bekend als trekvogel van eind september tot eind oktober, met name aan de kust. Reguliere trekroute van Rusland naar het vasteland van Zuidoost-Azië en Taiwan. Waarom er zoveel bladkoningen in Noordwest-Europa verschijnen in het najaar is (nog) onbekend.

Cursus Vogels in Nederland

In deze gratis online vogelcursus voor beginners leert u in tien vogellessen veel vogels en hun geluiden herkennen. Van tuinvogels, bosvogels, weidevogels en watervogels tot vogels van het waddengebied. Met handige tips, filmpjes en ezelsbruggetjes om vogels te leren kijken en vooral van vogels te genieten.

Camilla Dreef & Nico de Haan

Schrijf u in

Nico de Haan en Camilla Dreef

Verspreiding en aantal

doortrekker in zeer klein aantal

jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec

Sinds 2009 lijkt er een behoorlijk stijgende trend van waarnemingen die niet alleen verklaard kan worden doordat meer vogelaars gespitst zijn op bladkoningen. Wellicht kiest de soort voor een nieuwe trekroute.

Aantallen in Nederland

Aantal broedparen Geen broedvogel
Geschat maximum aantal overwinteraars 1-2 (in 2013-2015)
Doortrekkers 100-500 (in 2008-2012)

Bron: sovon.nl

Meer weten over trends? Kijk op sovon.nl.

Waarnemingen

Bron en meer waarnemingen: Waarneming.nl

Kijktip

Vooral langs de kust, en dan met namen vanaf eind september tot begin november op de Waddeneilanden. De roep kennen is daarbij zeer belangrijk.

In Europa

Broedt alleen in het uiterste (noord)oosten van Europees Rusland.

Meer informatie


Bescherming

Vogelbescherming Optiek

Ruime sortering, hoge kwaliteit in alle prijsklassen, 40 jaar expertise en persoonlijk advies in de winkel in Zeist. Ons enthousiaste en deskundige winkelteam demonstreert graag de verschillende modellen en mogelijkheden, zodat u zelf kunt vergelijken en uw keuze op uw gemak kunt maken. Én u steunt het werk van Vogelbescherming.

Bekijk Vogelbescherming Optiek

Wet- en regelgeving

De bladkoning is een beschermde inheemse diersoort. Net als alle andere vogels die van nature in het wild in Nederland voorkomen, zijn bladkoningen beschermd op grond van de Europese Vogelrichtlijn. De bescherming van de bladkoning is in Nederland geregeld in de Wet natuurbescherming.

Algemene regels

De Wet natuurbescherming bevat een aantal verboden handelingen die van toepassing zijn op alle inheemse vogels. Deze verboden gelden in heel Nederland. De wet verbiedt:

  • het opzettelijk doden of vangen van vogels (artikel 3.1 lid 1);
  • het opzettelijk vernielen of beschadigen van nesten, rustplaatsen en eieren van vogels, of het wegnemen van nesten (artikel 3. 1 lid 2);
  • het rapen en onder zich hebben van eieren van vogels (artikel 3.1 lid 3);
  • het opzettelijk storen van vogels (artikel 3.1 lid 4);
  • het bezit, het vervoer en de handel in vogels, dood of levend, dan wel delen of producten daarvan (artikel 3.2).

Overtreding van deze verboden is een economisch delict en kan leiden tot strafrechtelijke vervolging. De verboden worden ook bestuursrechtelijk gehandhaafd. Uitzonderingen op de verboden zijn opgenomen in de wet en de bijbehorende uitvoeringsregelgeving. De wet voorziet in een algemene bevoegdheid voor de provincie (en in sommige gevallen het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) om onder strikte voorwaarden een ontheffing of vrijstelling te verlenen van de verboden (artikel 3.3).

Bijzondere regels

Er zijn geen natuurgebieden voor deze soort aangewezen op grond van de Wet natuurbescherming. De bladkoning komt slechts in beperkte mate op doortrek in Nederland voor.

Meer weten?

© Foto's: AGAMI   © Illustraties vogels: Elwin van der Kolk   © Video's: Natuur Digitaal