Navigatie overslaan
Pallas boszanger / Elwin van der Kolk

Pallas boszanger

Pallas's Warbler, Phylloscopus proregulus - Boszangers (Phylloscopidae)

De Pallas' boszanger is het nog zeldzamere familielid van de bladkoning. Door heimelijk gedrag en snelle bewegingen vaak slecht te zien, en kan dan erg lijken op bladkoning. Vaak is pas als de vogel tijdens het foerageren bidt de fraaie lichtgele stuit te zien. In sommige jaren blijft een vogel overwinteren en een enkele keer wordt in het voorjaar een zingende Pallas' boszanger gehoord.

Pallas boszanger / Agami

Herkenning

Een mosgroen klein zangvogeltje dat vaak snel en behendig door het bladerdak schiet. Koppatroon opvallend met gele kruinstreep en wenkbrauwstrepen, en zwarte oogstreep. Wenkbrauwstrepen tussen oog en snavel oranje getint. Vleugelpatroon nagenoeg als bladkoning, met twee gele vleugelstrepen, contrasterend met zwarte bases van slagpennen en dekveren. Een opvallende gele stuit, die vaak verborgen zit onder vleugels. Kenmerkende roep die niet direct opvalt.

Geluid

Roep een vrij bescheiden, hees toontje: eerst snel dalend, dan stijgend (als Nike-logo) "tjoeiiee". Zang een variatie aan trillers, herinnerend aan winterkoning, maar meer heldere tonen.


9-10 cm

Deze soort lijkt op:

Eropuit met MijnVogelvinder.nl

MijnVogelvinder heeft wat te bieden voor alle soorten vogelaars: beginnend, gevorderd of prof. Deze handige vogelwegwijzer vertelt je welke soorten je tijdens het wandelen of fietsen kunt tegenkomen en waar je op moet letten om ze daadwerkelijk te zien. Hoe leuk is het om tijdens een wandeling erachter te komen dat de appelvink met zijn snavel wel een drukkracht van 50 kilogram kan uitoefenen?

Meer over MijnVogelvinder

MijnVogelvinder appelvink

Leefwijze

Broeden

Broedt van juni-juli. Heeft één legsel (soms twee). Legsel bestaat uit 4-6 eieren. Broedduur 12 - 13 dagen. Nest wordt gebouwd door vrouwtje, een verticaal ovale vorm met de ingang aan de zijkant, doorgaans op ongeveer 10 meter hoogte in spar. Vrouwtje broedt de jongen uit. Jongen vliegvlug na 12-14 dagen. Hierna worden ze nog één week door beide ouders verzorgd.

Leefgebied

In Nederland op trektijd vaak in dichte hoge begroeiing, ook in (lagere) struiken. Geregeld in de buurt van naaldbomen. Het broedgebied van de Pallas’ boszanger ligt in de uitgestrekte taiga van zuidelijk Siberië; de meest westelijke broedplaatsen liggen ver oostelijk van de Oeral in bossen met fijnspar, spar, den en lariks.

Voedsel

Insecten en andere kleine ongewervelde dieren, voornamelijk vliegen, bladluizen, motten en spinnen.

Vogeltrek

Lange-afstandstrekker, van Oost-Rusland en het centrale deel van Rusland naar Zuidoost-China en Noord-Vietnam. Verschijnt in Nederland doorgaans iets later dan bladkoning, van half oktober tot begin november. Trekt 's nachts over een breed front, wordt in Nederland vooral aan de kust gezien.

Cursus Vogels in Nederland

In deze gratis online vogelcursus voor beginners leer je in tien vogellessen veel vogels en hun geluiden herkennen. Van tuinvogels, bosvogels, weidevogels en watervogels tot vogels van het waddengebied. Met handige tips, filmpjes en ezelsbruggetjes om vogels te leren kijken en vooral van vogels te genieten.

Camilla Dreef & Nico de Haan

Schrijf je in

Nico de Haan en Camilla Dreef

Verspreiding en aantal

doortrekker in uiterst klein aantal

jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec

Zeldzame doortrekker, in wisselend aantal

Aantallen in Nederland

Aantal broedparen Geen broedvogel
Geschat maximum aantal overwinteraars 0-2 (in 2013-2015)
Doortrekkers 1-100 (in 2008-2012)

Bron: sovon.nl

Meer weten over trends? Kijk op sovon.nl.

Waarnemingen

Bron en meer waarnemingen: Waarneming.nl

Kijktip

Nu eens laag boven de grond, dan weer hoog in de boomkruinen. Grootste kans om deze soort te vinden langs de kust, met name Waddeneilanden. Bescheiden, maar kenmerkend roepje.

In Europa

In Europa alleen als trekvogel te verwachten in het najaar. Bij uitzondering (Hilversum, april 2012) een zingende vogel in het voorjaar, en soms een overwinterende vogel.

Meer informatie


Bescherming

Internationale populatie is stabiel en geldt niet als bedreigd.

Vogelbescherming Optiek

Ruime sortering, hoge kwaliteit in alle prijsklassen, 40 jaar expertise en persoonlijk advies in de winkel in Zeist. Ons enthousiaste en deskundige winkelteam demonstreert graag de verschillende modellen en mogelijkheden, zodat je zelf kunt vergelijken en op je gemak je keuze kunt maken. Én je steunt het werk van Vogelbescherming.

Bekijk Vogelbescherming Optiek

Wet- en regelgeving

De Pallas’ boszanger is een beschermde inheemse diersoort. Net als alle andere vogels die van nature in het wild in Nederland voorkomen, zijn Pallas’ boszangers beschermd op grond van de Europese Vogelrichtlijn. De bescherming van de Pallas’ boszanger is in Nederland geregeld in de Wet natuurbescherming.

Algemene regels

De Wet natuurbescherming bevat een aantal verboden handelingen die van toepassing zijn op alle inheemse vogels. Deze verboden gelden in heel Nederland. De wet verbiedt:

  • het opzettelijk doden of vangen van vogels (artikel 3.1 lid 1);
  • het opzettelijk vernielen of beschadigen van nesten, rustplaatsen en eieren van vogels, of het wegnemen van nesten (artikel 3.1 lid 2);
  • het rapen en onder zich hebben van eieren van vogels (artikel 3.1 lid 3);
  • het opzettelijk storen van vogels (artikel 3.1 lid 4);
  • het bezit, het vervoer en de handel in vogels, dood of levend, dan wel delen of producten daarvan (artikel 3.2).

Overtreding van deze verboden is een economisch delict en kan leiden tot strafrechtelijke vervolging. De verboden worden ook bestuursrechtelijk gehandhaafd. Uitzonderingen op de verboden zijn opgenomen in de wet en de bijbehorende uitvoeringsregelgeving. De wet voorziet in een algemene bevoegdheid voor de provincie (en in sommige gevallen het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) om onder strikte voorwaarden een ontheffing of vrijstelling te verlenen van de verboden (artikel 3.3).

Bijzondere regels

Er zijn geen natuurgebieden voor deze soort aangewezen op grond van de Wet natuurbescherming. De soort komt slechts in beperkte mate in Nederland voor.

Meer weten?

© Foto's: AGAMI   © Illustraties vogels: Elwin van der Kolk   © Video's: Natuur Digitaal