Navigatie overslaan
Pallas boszanger / Elwin van der Kolk

Pallas boszanger

Pallas's Warbler, Phylloscopus proregulus - Boszangers (Phylloscopidae)

De Pallas' boszanger is het nog zeldzamere familielid van de bladkoning. Door heimelijk gedrag en snelle bewegingen vaak slecht te zien, en kan dan erg lijken op bladkoning. Vaak is pas als de vogel tijdens het foerageren bidt de fraaie lichtgele stuit te zien. In sommige jaren blijft een vogel overwinteren en een enkele keer wordt in het voorjaar een zingende Pallas' boszanger gehoord.

Pallas boszanger / Agami

Herkenning

Een mosgroen klein zangvogeltje dat vaak snel en behendig door het bladerdak schiet. Koppatroon opvallend met gele kruinstreep en wenkbrauwstrepen, en zwarte oogstreep. Wenkbrauwstrepen tussen oog en snavel oranje getint. Vleugelpatroon nagenoeg als bladkoning, met twee gele vleugelstrepen, contrasterend met zwarte bases van slagpennen en dekveren. Een opvallende gele stuit, die vaak verborgen zit onder vleugels. Kenmerkende roep die niet direct opvalt.

Geluid

Roep een vrij bescheiden, hees toontje: eerst snel dalend, dan stijgend (als Nike-logo) "tjoeiiee". Zang een variatie aan trillers, herinnerend aan winterkoning, maar meer heldere tonen.


9-10 cm

Deze soort lijkt op:


Leefwijze

Broeden

Broedt van juni-juli. Heeft één legsel (soms twee). Legsel bestaat uit 4-6 eieren. Broedduur 12 - 13 dagen. Nest wordt gebouwd door vrouwtje, een verticaal ovale vorm met de ingang aan de zijkant, doorgaans op ongeveer 10 meter hoogte in spar. Vrouwtje broedt de jongen uit. Jongen vliegvlug na 12-14 dagen. Hierna worden ze nog één week door beide ouders verzorgd.

Leefgebied

In Nederland op trektijd vaak in dichte hoge begroeiing, ook in (lagere) struiken. Geregeld in de buurt van naaldbomen. Het broedgebied van de Pallas’ boszanger ligt in de uitgestrekte taiga van zuidelijk Siberië; de meest westelijke broedplaatsen liggen ver oostelijk van de Oeral in bossen met fijnspar, spar, den en lariks.

Voedsel

Insecten en andere kleine ongewervelde dieren, voornamelijk vliegen, bladluizen, motten en spinnen.

Vogeltrek

Lange-afstandstrekker, van Oost-Rusland en het centrale deel van Rusland naar Zuidoost-China en Noord-Vietnam. Verschijnt in Nederland doorgaans iets later dan bladkoning, van half oktober tot begin november. Trekt 's nachts over een breed front, wordt in Nederland vooral aan de kust gezien.

Cursus Vogels in Nederland

In deze gratis online vogelcursus voor beginners leer je in tien vogellessen veel vogels en hun geluiden herkennen. Van tuinvogels, bosvogels, weidevogels en watervogels tot vogels van het waddengebied. Met handige tips, filmpjes en ezelsbruggetjes om vogels te leren kijken en vooral van vogels te genieten.

Camilla Dreef & Nico de Haan

Schrijf je in

Nico de Haan en Camilla Dreef

Verspreiding en aantal

doortrekker in uiterst klein aantal

jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec

Zeldzame doortrekker, in wisselend aantal

Aantallen in Nederland

Aantal broedparen Geen broedvogel
Geschat maximum aantal overwinteraars 0-2 (in 2013-2015)
Doortrekkers 1-100 (in 2008-2012)

Bron: sovon.nl

Meer weten over trends? Kijk op sovon.nl.

Waarnemingen

Bron en meer waarnemingen: Waarneming.nl

Kijktip

Nu eens laag boven de grond, dan weer hoog in de boomkruinen. Grootste kans om deze soort te vinden langs de kust, met name Waddeneilanden. Bescheiden, maar kenmerkend roepje.

In Europa

In Europa alleen als trekvogel te verwachten in het najaar. Bij uitzondering (Hilversum, april 2012) een zingende vogel in het voorjaar, en soms een overwinterende vogel.

Meer informatie


Bescherming

Internationale populatie is stabiel en geldt niet als bedreigd.

Eropuit met MijnVogelvinder.nl

MijnVogelvinder heeft wat te bieden voor alle soorten vogelaars: beginnend, gevorderd of prof. Deze handige vogelwegwijzer vertelt je welke soorten je tijdens het wandelen of fietsen kunt tegenkomen en waar je op moet letten om ze daadwerkelijk te zien. Hoe leuk is het om tijdens een wandeling erachter te komen dat de appelvink met zijn snavel wel een drukkracht van 50 kilogram kan uitoefene

Meer over MijnVogelvinder

MijnVogelvinder appelvink

Wet- en regelgeving

De Pallas’ boszanger is een beschermde inheemse vogelsoort. Net als alle andere vogels die van nature in het wild in Nederland voorkomen, zijn Pallas’ boszangers beschermd op grond van de Europese Vogelrichtlijn. De bescherming van de Pallas’ boszanger wordt in Nederland geregeld door de Omgevingswet.

Algemene regels

De wet verbiedt het om zonder omgevingsvergunning voor een flora- en fauna-activiteit:

  • vogels opzettelijk te doden of vangen;
  • nesten, rustplaatsen en eieren van vogels opzettelijk te vernielen of beschadigen of nesten weg te nemen;
  • eieren van vogels te rapen en onder zich hebben;
  • vogels opzettelijk te storen;
  • vogels, dood of levend, dan wel delen of producten daarvan in bezit te hebben, te vervoeren en in de handel te brengen.

Uitzonderingen op de vergunningplicht zijn opgenomen in de wet en bijbehorende uitvoeringsregelgeving. De provincie (en in sommige gevallen het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) kan een omgevingsvergunning verlenen die toestaat in strijd met de verboden te handelen. Daarnaast kan de provincie (en in sommige gevallen het Rijk) vergunningvrije gevallen aanwijzen. Aan beide zijn strenge voorwaarden verbonden.

De wet bevat daarnaast algemene regels voor in het wild levende vogels:

  • de algemene zorgplicht die stelt dat iedereen voldoende zorg moet dragen voor de fysieke leefomgeving;
  • de specifieke zorgplichten voor natuurgebieden en inheemse vogels die erop gericht zijn om nadelige effecten te voorkomen, beperken of herstellen;
  • de verplichting om onnodig lijden te voorkomen bij het legaal doden of vangen van dieren in het wild;
  • het algemene verbod op dierenmishandeling (Wet dieren).

Bijzondere regels

Er zijn geen natuurgebieden voor deze soort aangewezen, omdat de soort slechts in beperkte mate in Nederland voorkomt.

Meer weten?

© Foto's: AGAMI   © Illustraties vogels: Elwin van der Kolk   © Video's: Natuur Digitaal