Rijke Weide Vogelfonds

Vogelbescherming Nederland werkt samen met vermogende particulieren om belangrijke weidevogelgebieden veilig te stellen voor de toekomst. De financiers bundelen hun krachten in een fonds, het ‘Rijke Weide Vogelfonds’. Eind 2017 kocht het fonds 20 hectaren in de Groningse Onnerpolder, en in 2019 komen daar 27 hectaren bij in het Friese Idzega. De grond blijft in gebruik als landbouwgrond, maar er worden gerichte eisen gesteld aan het beheer zodat de weidevogels alle ruimte krijgen.

Weidevogels in de knel

De laatste decennia is het aantal weidevogels schrikbarend hard achteruit gehold. Zo is het aantal grutto’s, onze Nationale Vogel en symbool voor boerenlandvogels, met ruim 60% gekelderd. Een belangrijke oorzaak ligt in het intensieve gebruik van de weilanden waarop de vogels hun nesten maken. Lage waterstand, intensieve bemesting en eiwitrijk gras zijn goed voor de melkproductie, maar niet voor de vogels. Die vinden hier geen voedsel. De kuikens hebben moeite zich door het dichte gras heen te wringen. Bovendien wordt er zó frequent gemaaid dat ze geen kans krijgen om groot te worden. Voor ze kunnen vliegen komt de maaimachine alweer langs. En de paar kuikens die aan de rondwervelende messen ontsnappen, zijn een makkelijke prooi op de kaalgeschoren biljartlakens.

Dat kan anders!

Veel boeren zien met pijn in het hart hoe de vogels van hun land verdwijnen en willen daar graag iets aan doen. Alleen: het moet financieel haalbaar zijn. Want ‘weidevogelvriendelijk’ beheer kost geld. Een hogere waterstand, minder vaak maaien en gras vol bloemen en kruiden (en dus insecten) zijn goed voor de vogels. Die voelen zich thuis in deze ‘rijke weide’. Maar diezelfde rijke weide levert minder eiwit op voor de koeien, dus minder melk, dus minder inkomsten voor de boer.

Het Rijke Weide Vogelfonds

Dit is waar het Rijke Weide Vogelfonds kan helpen. Financiers die de vogels een warm hart toedragen, bundelen hun krachten in dit fonds. Het fonds koopt grond op plekken die belangrijk zijn voor weidevogels. De grond wordt verpacht aan boeren. Die moeten maximaal rekening houden met de vogels op het land. Om te zorgen dat de boeren nog steeds een gezond bedrijf kunnen voeren, houdt het fonds de pachtprijs van de grond relatief laag. Het financieel rendement voor de financiers is dus ook zeer beperkt; zij doen dit puur vanuit hun liefde voor de vogels en de gebieden waarin de vogels leven.

Samenwerking

Vogelbescherming Nederland is het aanspreekpunt voor belangstellenden. Vogelbescherming neemt zelf niet financieel deel in het fonds, maar heeft een adviserende rol. We adviseren over geschikte gebieden om grond te verwerven en over het beheer van die grond. Ook leggen we de verbinding tussen het fonds en lokale betrokkenen: boeren en collectieven, vogelwerkgroepen, vrijwilligers, wetenschappers en collega-natuurorganisaties. Elke aankoop moet draagvlak hebben in het gebied. Want we willen geen losse ‘eilandjes’ creëren, maar samen met anderen werken aan duurzaam weidevogelbeheer in Nederland.

Eerdere aankopen

Eind 2017 deed het fonds een eerste aankoop in de Groningse Onnerpolder. Hier hebben de plaatselijke boeren samen met het Groninger Landschap gezorgd voor een prachtig weidevogelgebied. Dankzij het fonds konden ook de laatste 20 hectaren worden veiliggesteld.

Nog voordat het fonds bestond, vond Vogelbescherming een particuliere investeerder bereid om 20 hectaren te verwerven in weidevogelgebied Amstelland (bij Amstelveen). Deze grond wordt nu beheerd door een lokale stichting, in nauwe samenwerking met de lokale weidevogelboeren.

Skriezekrite Idzegea

In maart 2019 volgt een nieuwe aankoop: ca. 27 hectaren bij het dorp Gaastmeer in Zuidwest-Friesland. Hier hebben lokale boeren en andere betrokkenen een weidevogelgebied van formaat gecreëerd: Skriezekrite Idzegea (Gruttokring Idzega). Afgelopen najaar kwam grond te koop in één van de allermooiste stukjes van het gebied. De doelstelling van het Rijke Weide Vogelfonds viel in goede aarde bij de boeren die de grond verkochten. Zij hebben zich jarenlang met hart en ziel ingezet voor de vogels, en onder het fonds wordt hun goede werk straks voortgezet.

Contact

Wilt u meer weten over het Rijke Weide Vogelfonds?

Sandra Peters, Adviseur bijzondere giften
030-69 37 741 of 06-12 176 257
Neem contact met mij op

Factsheets weidevogels

Vogelbescherming heeft een reeks factsheets over weidevogels en weidevogelbeheer gepubliceerd voor boeren, terreinbeheerders, vrijwilligers en andere betrokkenen.

download pdf's

De 101 mooiste vogelkijkgebieden

Wie er graag op uittrekt, vindt in deze gids de mooiste gebieden met een grote kans om vogels te spotten. Met kaartjes, fiets- en wandelroutes en beschrijvingen van vogels die onderweg te zien zijn. 
Kom langs in onze winkel

of kijk in onze webshop