Navigatie overslaan
Landelijke dag Zaaien voor de patrijs / Anne-Lieke Struijk
Landelijke dag Zaaien voor de patrijs / Anne-Lieke Struijk

PARTRIDGE informatiemap

Om de PARTRIDGE aanpak te delen heeft Vogelbescherming Nederland een informatiepakket ontwikkeld. Hiermee geven we mensen een handvat om zelf bij te dragen aan de bescherming van patrijzen. Door effectief gebleken maatregelen in alle regio’s en landen van Europa toe te passen, kunnen we er samen voor zorgen dat de biodiversiteit op boerenland zich herstelt. Onderdeel van dit pakket zijn:

PARTRIDGE factsheets

Serie van 7 factsheets met concrete maatregelen: Keverbank, Bloemenblok, Patrijzenhaag, Winterstoppel, Bijvoeren en Monitoring. Er wordt uitgelegd hoe deze maatregelen met elkaar samenhangen.

PARTRIDGE leidraad

De leidraad dient als onderbouwing voor de aanpak binnen PARTRIDGE en geeft een samenvatting van het wetenschappelijke onderzoek rond de bescherming van patrijzen in Europa.

PARTRIDGE film

In deze film van 12 minuten laten we het verhaal achter PARTRIDGE zien en vertellen deelnemers over hun motivatie en ervaringen.

Samenvatting workshops

Op 27 november 2019 is er een landelijke dag ‘Kennis zaaien voor de patrijs’ georganiseerd voor 200 deelnemers. De ochtend-workshops waren gericht op kennisdeling over onderwerpen zoals geschikte zaadmengsels, monitoring, predatie, project communicatie, kuikenvoedsel en kruisbestuiving tussen beschermingsprojecten. In de middag troffen de deelnemers elkaar in regionale workshops, om met het netwerk uit eigen omgeving te bekijken hoe lokale patrijzenpopulaties kunnen worden behouden. 
Een korte samenvatting van deze workshops kunt u hier downloaden.

Alles over akkervogels

Vogelbescherming stelde factsheets samen op basis van alle onderzoeken in binnen- en buitenland. Gratis, voor iedereen die betrokken is of meer wil weten over akkervogels.

Download factsheets

PARTRIDGE project

Lees hier alles over het internationale PARTRIDGE project. Bloemenblokken, keverbanken en patrijzenhagen zorgen ervoor dat akkervogels zoals de patrijs niet uitsterven in Europa.

lees meer