Navigatie overslaan
Toon alles in de buurt

Patrijzen in Burghsluis

In Zeeland wordt er door Stichting Landschapsbeheer Zeeland en Het Zeeuwse Landschap hard gewerkt aan het PARTRIDGE voorbeeldgebied ‘Burghsluis’, op het voormalige eiland Schouwen-Duivenland, grenzend aan het Schelde-estuarium.

Locatie

Voorbeeldgebied Burgh-Sluis, Zeeland

Het platte en open landschap ligt onder zeeniveau en wordt beschermd door kilometerslange dijken. Heggen, dijken en boerderijen bepalen het gezicht van het landschap. In het gebied van 500 hectare liggen 8 akker- en melkveeboerderijen en een aantal kleine natuurgebieden. In de winter is het gebied aantrekkelijk voor de overwinterende veldleeuwerik, kneu en graspieper en roofvogels zoals torenvalken, blauwe kiekendief en velduil. In dit gebied broeden en overwinteren er nog patrijzen, maar in de gehele provincie Zeeland komen ze nog maar zelden voor.

Sinds drie jaar werken natuurorganisaties en boeren ook samen buiten de natuurgebieden om vogels te beschermen en de biodiversiteit op boerenland te vergroten. In het kader van PARTRIDGE willen we meer belanghebbende betrekken en de biodiversiteit verhogen. Samen met boeren willen we bloemenblokken, velden met graanstoppels, keverbanken en patrijzenhagen aanleggen.

In het gebied willen we een voorbeeld geven van hoe een diverse groep belanghebbenden een dergelijk gebied kan verbeteren, op een manier dat het weer geschikt wordt voor een gezonde populatie patrijzen en andere boerenlandvogels.

Voor meer informatie over dit voorbeeldgebied:

Chris Vreugdenhil (project coördinator, Stichting Het Zeeuwse Landschap)
Phone: +31(0)113-569117