Navigatie overslaan
Huismussen / Shutterstock Alle berichten

Gedragscode Stroomversnelling verbeterd

Geplaatst op 12 januari 2018

Op 8 januari heeft minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit het startsein gegeven voor de gedragscode ‘Natuurinclusief renoveren’. Deze gedragscode bevat regels voor de omgang met beschermde soorten bij het energieneutraal maken van woningen volgens de methode van de Stroomversnelling. Vogelbescherming is tevreden over deze gedragscode, maar blijft de naleving kritisch volgen.

De komende jaren wordt het project Stroomversnelling door de betrokken bouwbedrijven verder opgeschaald. Op termijn worden daardoor 110.000 huizen energiezuinig gemaakt. Een goede zaak, maar niet zonder risico’s voor onder meer huismus en gierzwaluw die in huizen broeden. Want de woningisolatie gebeurt door een nieuwe gevel én nieuw dak aan te brengen over de bestaande woning, een soort theemuts dus. Hierdoor verdwijnen nestplaatsen van vogels.

Gierzwaluw / Elwin van der Kolk Gierzwaluw / Elwin van der Kolk

Vogelbescherming is geen partner van Stroomversnelling, maar we zijn met andere natuurorganisaties betrokken om de omgang met vogels en vleermuizen te verbeteren. In de ontheffingen die aan de gedragscode vooraf gingen was dit nog niet op orde. Voor vleermuizen hebben de Zoogdiervereniging en de koepel van adviesbureaus nog veel wensen. Maar voor de vogels is het in deze gedragscode op papier goed geregeld. Er worden standaard nieuwe nestplaatsen ingebouwd voor huismus en gierzwaluw. De manier waarop dat gebeurt, wordt eerst voorgelegd aan Vogelbescherming en andere natuurorganisaties. En op basis van monitoringsgegevens is er jaarlijks de mogelijkheid om maatregelen bij te sturen.

Op papier is het nu dus goed geregeld. Vogelbescherming ziet deze gedragscode als een goede eerste stap naar het standaard inbouwen van nestgelegenheid voor huismussen en gierzwaluwen. Dit kan op veel meer plekken bij nieuwbouw én renovatie. Goed nieuws is dat minister Schouten dit beaamde in haar toespraak, die volgde nadat zij het startsein heeft gegeven.

Vogelbescherming blijft wel alert op een juiste naleving van de gedragscode, inclusief de monitoring van de maatregelen die daar bij hoort.