Toon alles in de buurt

Door Francine Rietdijk
Stadsvogeladviseur

Francine Rietdijk

De liefde voor vogels is me met de paplepel ingegoten. Vroeger thuis stond onze garage in de winter vol enorme zakken vogelzaad, waar ook de muizen heerlijk van mee aten. Als puber kon ik uren naar buiten kijken; het bos in, naar al die vogels, eekhoorns, muisjes. Inmiddels woon ik alweer een jaar of veertig in Utrecht. Ik heb mijn tuin aan de rand van de stad omgetoverd tot een waar vogelparadijs: soms zijn er meer dan twintig verschillende soorten. Met lobbywerk, informatievoorziening en adviezen probeer ik mijn bijdrage te leveren tegen de oprukkende verstening van het stedelijk gebied. Dat is meer dan ooit nodig, nu gemeentes minimale ruimte en financiële middelen hebben voor groen. Ieder extra stuk natuur in de stad is meegenomen!

Wat doet een Stadsvogeladviseur?

Stadsvogeladviseurs zijn voor Vogelbescherming de ogen en oren in het stedelijke gebied. De Stadsvogeladviseurs zetten zich in voor de bescherming van stadsvogels in hun directe omgeving, door partijen binnen hun eigen gemeente te informeren en te adviseren over vogels en vogelvriendelijk beleid. Verder proberen Stadsvogeladviseurs zo veel mogelijk mensen te enthousiasmeren over stadsvogels en hen te stimuleren om rekening met vogels te houden bij bijvoorbeeld de inrichting van hun eigen woon- en werkomgeving. Op die manier dragen Stadsvogeladviseurs bij aan een groene en prettige leefomgeving voor vogels én mensen.

Werkgebied

Utrecht

Francine Rietdijk:

Ieder extra stuk natuur in de stad is meegenomen.

Vraag advies aan

Ik ben tijdelijk niet beschikbaar. U kunt een andere stadsvogelconsulenten uit uw omgeving benaderen, of contact opnemen met het Servicecentrum van Vogelbescherming Nederland.