Navigatie overslaan
Toon alles in de buurt

Huiszwaluw / Hans Peeters

Door Dagmar Heidinga
Stadsvogeladviseur

Dagmar Heidinga

Enkele jaren geleden is in samenwerking met de woningcorporatie een huiszwaluwkolonie verplaatst naar mijn woning, nadat hun oorspronkelijke broedplaats verloren ging door sloop. Met groot succes en met heel veel plezier! Sindsdien ben ik me ook voor andere stadsvogels gaan inzetten. Hun afhankelijkheid van onze gebouwen, parken en tuinen maakt ze kwetsbaar. Daarom draag ik graag een steentje bij aan het behoud van hun leefomgeving, door inventarisatie, educatie en door gevraagd en ongevraagd advies te geven.

Wat doet een Stadsvogeladviseur?

Stadsvogeladviseurs zijn voor Vogelbescherming de ogen en oren in het stedelijke gebied. De Stadsvogeladviseurs zetten zich in voor de bescherming van stadsvogels in hun directe omgeving, door partijen binnen hun eigen gemeente te informeren en te adviseren over vogels en vogelvriendelijk beleid. Verder proberen Stadsvogeladviseurs zo veel mogelijk mensen te enthousiasmeren over stadsvogels en hen te stimuleren om rekening met vogels te houden bij bijvoorbeeld de inrichting van hun eigen woon- en werkomgeving. Op die manier dragen Stadsvogeladviseurs bij aan een groene en prettige leefomgeving voor vogels én mensen.

Werkgebied

Gemeente Steenwijkerland

Dagmar Heidinga:

In de stad is dankzij vogels zoveel te beleven! Zodra je daar oog voor krijgt, gaat een wereld voor je open. Daarom wil ik graag helpen deze vogels te beschermen en probeer ik ook andere mensen te enthousiasmeren.

Contact Stadsvogeladviseur

Uw gegevens
Kijk hier hoe Vogelbescherming omgaat met uw persoonlijke gegevens.