Navigatie overslaan
Huismussen / Dolf Visser Toon alles in de buurt
Huismussen / Dolf Visser Dolf Visser

Door Dolf Visser
Stadsvogeladviseur

Dolf Visser

Als stadsvogeladviseur voor de stad Sneek, zoek ik graag de verbinding tussen mens, plant en dier. Stadsvogels horen bij een levendige en leefbare stad. Steden en dorpen zijn voor veel vogelsoorten van groot belang. Zij brengen er hun jongen groot en zoeken er naar voedsel en veiligheid. Voor sommige vogelsoorten is de bebouwde kom zelfs het belangrijkste deel van hun leefgebied. Dat is dan ook de plaats waar bescherming van deze soorten het meest zinvol is. Daarbij richt ik mij met name op het natuurinclusief bouwen: een prettige leefomgeving voor mensen en vogels. Daar wil ik graag mijn steentje aan bijdragen. Mijn doel is om elk jaar samen met andere partijen een aantal projecten tot stand te brengen en advies te geven waar dat gewenst is.

Wat doet een Stadsvogeladviseur?

Voor de bescherming van vogels in steden en dorpen werkt Vogelbescherming Nederland samen met vrijwilligers: de Stadvogeladviseurs. Stadsvogeladviseurs zetten zich in voor vogels in stad en dorp. Zij zijn de ogen, oren en mond van Vogelbescherming op lokaal niveau. Dankzij hen zijn er op vele plekken in Nederland mooie initiatieven gestart voor een vogelvriendelijkere en groene leefomgeving. Samen maken ze gemeenten, ontwikkelaars, woningcorporaties en bewoners bewust van de natuur die iedereen net buiten zijn voordeur kan vinden én hoe je die een handje helpt. Je kunt contact opnemen met een Stadsvogeladviseur voor advies over vogels en vogelvriendelijk beleid in jouw gemeente of buurt.

Werkgebied

Sneek

Dolf Visser:

Ik wil me graag inzetten voor een leefbare en natuurinclusieve stad: een plek voor mens, plant en dier.
Daarom verdienen stadsvogels aandacht en bescherming.

Contact Stadsvogeladviseur

Uw gegevens
Titel
Privacy Waarborg
Kijk hier hoe Vogelbescherming omgaat met je persoonlijke gegevens.