Navigatie overslaan
Zuidlaardermeergebied / Agami - Martijn Verdoes Toon alles in de buurt

Onnerpolder

Ten zuiden van de stad Groningen ligt het weidevogelgebied Onnerpolder. Een typisch veenweidegebied, grenzend aan het Drents Diep, met nog een mooi open karakter en eindeloze vergezichten.

Locatie

Onnerpolder, Groningen

Dankzij de inzet van de boeren in de Onnerpolder is hier nog steeds een complete weidevogelgemeenschap aanwezig. Behalve de 'big five', kievit, grutto, scholekster, tureluur en wulp, komen hier ook nog veldleeuweriken, graspiepers en gele kwikstaarten voor.

Onnerpolder

Een deel van de Onnerpolder is samen met de naastgelegen Oostpolder veranderd van agrarisch gebied in natuurgebied, om daarmee een mogelijkheid te hebben water op te slaan in het gebied. Daarmee kan voorkomen worden dat de stad Groningen te maken krijgt met wateroverlast. Dit natte natuurgebied is niet alleen belangrijk voor de weidevogels maar trekt ook moerasvogels als geoorde fuut, steltkluut en watersnip aan. Ook zeearend en witwangstern broeden hier.

Financier

De Onnerpolder is niet bijzonder groot, en daarmee kwetsbaar. Juist vanwege de inzet van de boeren in het gebied en de goede weidevogelstand, heeft Vogelbescherming zich ingezet voor de aankoop van twintig hectare in het gebied die na een verkaveling min of meer overgebleven waren. De pachter is een van de weidevogelboeren van Vogelbescherming. Even leek deze belangrijke weidevogelbuffer verloren te gaan. We waren daarom heel erg blij dat zich een financier meldde voor deze gronden.

Hij wilde graag op een grootschalige manier iets doen voor weidevogels. Hij richtte een fonds op en kocht de twintig hectare. En de boer kon het gebied gelukkig blijven pachten. Ondertussen wordt de inrichting van dit gebied verder geoptimaliseerd en worden het waterbeheer en de openheid van het gebied beter afgestemd op de weidevogels.

Via de campagne ‘Elke meter telt’ van Vogelbescherming kon vijfduizend vierkante meter landbouwgrond ingezaaid worden met een mengsel van kruiden en wilde bloemen. Hiertussen vinden weidevogels voedsel en beschutting.

Aan dit project verbonden boeren

Fietsen door de polder

Nieuwsgierig naar de schoonheid van deze polder? Je kunt hier prachtig wandelen en fietsen! Bij het gemaal aan de Zuiderhooidijk is een uitkijkpunt. Vandaar heb je een prachtig uitzicht over de Onnerpolder. 

Aan de Mr. Koolweg bij Noordlaren staat aan de oever van het Zuidlaardermeer een uitkijktoren. Vanaf de toren heb je een prachtig uitzicht over beide polders en het Zuidlaardermeer.