Toon alles in de buurt

Onnerpolder

In het groene ommeland van Groningen ligt weidevogelparadijs Onnerpolder. Een typische Gronings veenweidelandschap met eindeloze vergezichten. Omdat er zoveel water- en weidevogels leven, is dit ook het broedgebied van de zeearend. Vanwege zijn enorme spanwijdte ook wel de 'vliegende deur' genoemd.

Locatie

Onnerpolder, Groningen

Nergens in Groningen is de veelsoortigheid aan weidevogels zo groot als in natuurgebied Onnerpolder. Dit dankzij de samenwerking van de zes lokale boeren, waarvan er één op biologisch-dynamische wijze werkt. De kern van dit weidevogelgebied telt zo’n 150 hectare.

Onnerpolder

De Onnerpolder en de nabijgelegen Oostpolder zijn natuurgebieden van het Groninger Landschap. Ze liggen ten westen van het Zuidlaardermeer, parallel aan de Hondsrug tussen Haren en Noordlaren en zijn onderdeel van het beekdalsysteem van het Zuidlaardermeergebied. Als in de winter tot het vroege voorjaar de graslanden hier onder water staan, vind je hier soorten als geoorde fuut, kleinst waterhoen, steltkluut, lepelaar, watersnip en talloze eenden. Ook zeearend en witwangstern broeden in dit gebied. En de weidevogels natuurlijk zoals grutto, tureluur, kievit en gele kwikstaart

Meer meters

Van de zes boeren die in de Onnerpolder samenwerken, werkt er één biologisch-dynamisch. Deze weidevogelboer, Berend Steenbergen, ontving een bijdrage via de campagne ‘Elke meter telt’. Daardoor kon hij vijfduizend vierkante meter landbouwgrond inzaaien met een mengsel van kruiden en wilde bloemen. Hiertussen vinden weidevogels voedsel en beschutting.

Alle extra hulp blijft welkom, want de overheid treft zelf veel te weinig maatregelen voor weidevogels. Vogelbescherming roept daarom iedereen op om geld te blijven geven. Daarmee kunnen we nog meer meters grasland omvormen tot boerenlandvogelland. Help mee!

Investeerder

De Onnerpolder is niet heel groot, dus kwetsbaar. De alarmbellen gingen af toen de provincie bij een herinrichting twintig hectare van het boerenland wilde verkopen. Een stuk dat net aan de rand van het vogelweidegebied lag en werd gepacht door onze biologische weidevogelboer Berend Steenbergen. Hij kon dit stuk grond echter niet zelf kopen. Even leek deze weidevogelbuffer daarom verloren te gaan. Maar toen meldde een investeerder zich bij Vogelbescherming. Hij wilde graag op een grootschalige manier iets doen voor weidevogels. Hij richtte een fonds op en kocht de twintig hectare. En boer Berend kon het gebied gelukkig blijven pachten.  Ondertussen is de inrichting van dit gebied ook geoptimaliseerd en is het waterbeheer en de openheid van het gebied beter afgestemd op de weidevogels.

Aan dit project verbonden boeren

Fietsen door de polder

Nieuwsgierig naar de schoonheid van deze polder? Je kunt hier prachtig wandelen en fietsen! Aan de Mr. Koolweg bij Noordlaren staat aan de oever van het Zuidlaardermeer een uitkijktoren. Vanaf de toren heb je een prachtig uitzicht over beide polders en het Zuidlaardermeer.

Gerelateerde items