Navigatie overslaan
Kluut / Shutterstock Alle berichten

Zoutpannen voor vogels (en mensen)

Geplaatst op 12 juni 2018

Nederland en Marokko liggen aan dezelfde vogeltrekroute. Een nauwe samenwerking tussen Vogelbescherming en Marokkaanse vogelbeschermers ligt daarom voor de hand. In de buurt van de stad Larache zijn recentelijk opnieuw zoutpannen in gebruik genomen, mede dankzij Nederlandse hulp. Prima plekken voor de kluten die u nu nog in Nederland ziet, om naartoe trekken.

Nederlandse trekvogels zijn tijdens hun reis naar het zuiden afhankelijk van plaatsen waar ze kunnen rusten en eten. Zoutpannen in Zuidwest-Europa en Noord-Afrika zijn van die rustplaatsen voor soorten als kluut, lepelaar en rosse grutto. Op veel plaatsen worden zoutpannen bedreigd: de productie van zout is niet meer winstgevend, waardoor in onbruik geraakte pannen dichtgroeien met planten en struiken. Op sommige plekken verstoren recreanten de vogels of dreigen jacht, stroperij en het rapen van eieren de vogelstand aan te tasten.

Oued Loukkos

Aan de monding van de rivier Oued Loukkos bij Larache, naast de Romeinse ruïnes van Lixus, lag een in onbruik geraakt complex van zoutpannen. Het was altijd zeer in trek bij trekvogels, waaronder in de winter rosse grutto’s en kluten, om te foerageren en uit te rusten. Maar toen de zoutpannen droog vielen, lieten de vogels het gebied steeds vaker links liggen.

Marokko zoutpannen / Jaime Garcia Moreno Marokko zoutpannen / Jaime Garcia Moreno

Fantastisch succes

De Marokkaanse vogelbeschermers van GREPOM hebben samen met lokale autoriteiten en bewonersgroepen deze zoutpannen weten te reactiveren met herstelmaatregelen. De lokale overheid investeert ook fors in het project. Niet alleen de overwinterende en doortrekkende vogels profiteren ervan, ook de lokale economie is erbij gebaat doordat bewoners via een coöperatie het zout gaan produceren.

Onlangs werden tijdens World Migratory Day de zoutpannen officieel in gebruik genomen in aanwezigheid van alle betrokkenen. Lepelaars, flamingo’s en verschillende soorten eenden wisten het gebied al meteen te vinden. Een fantastisch succes voor GREPOM.

Dankzij gulle gevers

Vogelbescherming kon meebetalen aan dit mooie Marokkaanse zoutpannen-project dankzij de gulle steun van onze leden. Ook in Tunesië, Spanje en Portugal zijn dankzij de Nederlandse financiële hulp zoutpannen hersteld en komen andere financiers ook over de brug. Om de projecten tot een succes te maken wisselen de vogelbeschermers uit de vier betrokken landen onderling kennis en informatie uit over het reactiveren van de zoutpannen en wat daarbij komt kijken.

Kijkers voor kijkers / Barend van Gemerden Kijkers voor kijkers / Barend van Gemerden

Kijkers-voor-Kijkers

Het zoutpannen-project in Larache biedt de Marokkaanse vogelbeschermers van GREPOM ook een kans om schoolkinderen bewust te maken van de ongelofelijke reizen die ‘hun’ vogels afleggen. Vogelbescherming heeft daarvoor verrekijkers gedoneerd uit het kijkers-voor-kijkers-programma.

Nederlandse vogelliefhebbers kunnen hun oude verrekijkers en telescopen doneren aan Vogelbescherming, gespecialiseerde vrijwilligers knappen ze op en medewerkers zorgen ervoor dat ze goed terecht komen in landen waar ze hard nodig zijn voor bijvoorbeeld vogelonderzoekers (in opleiding) of voor educatieprojecten zoals in Larache.

Meer informatie over Kijkers-voor-Kijkers 

Blijf op de hoogte

Lees nieuws en de mooiste artikelen op onze site. En ontvang maandelijks een selectie van de beste artikelen in je mail.

Aanmelden Vogelnieuws

Vogelbescherming internationaal

Veel vogels zijn trekvogels. Om ze goed te kunnen beschermen zijn wereldwijd sterke natuurorganisaties nodig. Vogelbescherming werkt samen met BirdLife Partners langs de trekroute en ondersteunt ze waar nodig.

Ons internationale werk