Navigatie overslaan
Alle berichten

Wind mee voor trekvogels

Geplaatst op 24 juli 2015

Jaarlijks strijken zo'n 12 miljoen vogels neer in de Waddenzee tijdens ongelofelijke trektochten van noord naar zuid en vice versa. Vogelbescherming zet zich niet alleen in voor dit Werelderfgoed, maar ook voor de gehele trekroute. Het beschermingswerk langs de Afrikaanse westkust krijgt nu een nieuwe impuls.

Waddenzee knooppunt trekvogels

Miljoenen vogels migreren jaarlijks vanuit hun noordelijke broedgebieden naar Afrika om te overwinteren; trektochten van duizenden kilometers. De Waddenzee is het grootste knooppunt op die route. Meer dan 12 miljoen vogels strijken er jaarlijks neer voor voedsel. Vogelbescherming zet zich vol overgave in voor dit Werelderfgoed binnen de eigen landsgrenzen, maar óók voor de bescherming van de gehele trekroute. Dat doen we samen met andere BirdLife Partners langs die 'flyway'.

Zo participeert Vogelbescherming in een belangrijk programma van BirdLife voor de kustzone van West-Afrika. Recentelijk werd bekend dat de Zwitserse MAVA Foundation ook een tweede fase hiervan wil steunen met 1,2 miljoen euro. Goed nieuws dus voor kanoeten, rosse grutto's en lepelaars en vele andere soorten die driftig gebruik maken van gebieden aan de Afrikaanse westkust.

Tijdens de eerste fase van het programma is vooral uitgezocht hoe het eigenlijk gaat met vogels langs het zuidelijke deel van de trekroute, en welke bedreigingen aldaar moeten worden opgelost.

Naast dat essentiële onderzoek zijn de vogel- en natuurorganisaties in West-Afrika versterkt en werden concrete beschermingsprojecten uitgevoerd, zoals het herstel van mangrovebossen, die slikplaten beschermen waarvan de steltlopers afhankelijk zijn. 

Speerpunten Coastal Migratory Birds-project

Met de steun van MAVA Foundation kan dit werk nu met nieuw elan doorgaan. Speerpunten in deze tweede fase zijn:

  • het verbeteren van het beheer in drie belangrijke vogelgebieden, samen met de lokale bevolking en overheden, o.a. de Bijagós Archipel in Guinee Bissau;
  • het versterken van natuurorganisaties in Mauritanië, Senegal en Guinea-Bissau;
  • het uitbouwen van de samenwerking met BirdLife Partners in Marokko, Nigeria en Zuid-Afrika, zodat in een steeds groter deel van de Atlantische kust van Afrika trekvogels worden beschermd.

Rol Vogelbescherming

Vogelbescherming maakt deel uit van het comité dat dit Coastal Migratory Birds-project aanstuurt en is direct betrokken bij verschillende onderdelen, zoals het versterken van de natuurorganisaties en concrete projecten in Marokko, Senegal en Guinee-Bissau, waar leden van Vogelbescherming Nederland ruimhartig aan hebben bijgedragen.

Meehelpen?

De MAVA Foundation geeft dit geld op voorwaarde dat Vogelbescherming Nederland ook een bijdrage levert via cofinanciering. Een deel daarvoor hebben we dus al bij elkaar. Wie dit internationale beschermingswerk voor trekvogels óók belangrijk vindt, kan Vogelbescherming helpen met een gift!