Navigatie overslaan
Grauwe klauwier / Henri Wassenaar Fotogalerij Alle berichten

Vogelvriendelijke ideeën in overvloed, nu alleen nog politieke wil

Geplaatst op 9 juli 2024

Begin juli is het nieuwe Kabinet-Schoof door Koning Willem-Alexander beëdigd. Zestien ministers en dertien staatssecretarissen zijn nu onder leiding van Dick Schoof verantwoordelijk voor het landsbestuur. Met PVV, VVD, NSC en BBB aan het stuur waaide er niet eerder zo’n radicaal-rechtse politiek wind in Nederland. Dat heeft ook gevolgen voor de inzet van Vogelbescherming de komende periode.

Natuur geen prioriteit

Het is voor ons glashelder dat de partijen die nu aan het roer staan, weinig op hebben met de bescherming van de Nederlandse natuur en daarmee met het voortbestaan van vogels. Dat blijkt bijvoorbeeld uit het onderhandelaarsakkoord ‘Hoop, lef en trots’ dat in mei gepresenteerd werd door de vier partijen. Daarin zien wij geen enkele ambitie om werk te maken van natuurherstel en een transitie naar een duurzame landbouw, terwijl dit keihard nodig is. Bovendien is in plaats van een minister nu een staatssecretaris verantwoordelijk voor het natuurbeleid. Met die keuze maken de regerende partijen pijnlijk duidelijk dat de biodiversiteitscrisis en natuurbeleid geen prioriteit hebben.  

Weidevogels / Jelle de Jong Weidevogels / Jelle de Jong

Prinsjesdag

Deze zomer gaan de kersverse bewindspersonen aan de slag met het opstellen van een regeerprogram. Hierin moet duidelijk worden hoe zij de ambities uit het onderhandelaarsakkoord denken te realiseren. Deze plannen worden vervolgens met Prinsjesdag gepresenteerd aan de Tweede Kamer. Vogelbescherming zal in Den Haag blijven hameren op het belang van natuurbescherming en -herstel.  In het verleden is namelijk gebleken hoe snel het natuurbeleid uitgekleed kan worden. Zwijgend toezien hoe het verleden zich herhaalt is echter niet aan ons besteed. We zullen de ontwikkelingen in het Haagse dus kritisch volgen en het kabinet en de Tweede Kamer terugfluiten wanneer nodig en ons hard maken voor vogelvriendelijk beleid.

Natuur als bondgenoot

Zo blijven wij ons inzetten voor een landbouwtransitie waarin boeren een goede boterham verdienen met natuurvriendelijke landbouw, waarmee we bovendien onze voedselvoorziening veiligstellen. We onderstrepen dat de natuur een onmisbare bondgenoot is in onze strijd tegen klimaatverandering en dat elke inwoner het verdient om in het groen te wonen. Aan ambities die vogels, natuur en onze maatschappij ten goede komen geen gebrek. Het enige wat nu nog ontbreekt is de politieke wil.

Bouw natuurinclusief

Goed stedelijk groen zorgt voor verkoeling in de zomerhitte, zuivert de lucht en biedt volop ruimte aan mede-stadsbewoners, zoals huismus, gierzwaluw, merel of gewone dwergvleermuis. Kijk voor inspiratie en oplossingen op

bouwnatuurinclusief.nl

Vogels in natuurgebieden

De parels van de Nederlandse vogelnatuur zijn de kust en de waterrijke gebieden. Voor miljoenen vogels zijn deze plekken - Waddenzee, Zuidwestelijke Delta en het IJsselmeergebied - van wezenlijk belang.

Wat doet Vogelbescherming?