Navigatie overslaan
Kleine plevier / Jelle de Jong Alle berichten
Kleine plevier / Jelle de Jong Gert Ottens

Door Gert Ottens
Medewerker Vogelbescherming

Vogels herkennen: kleine plevier vs. bontbekplevier vs. strandplevier

Geplaatst op 5 juli 2021

De drie kleinere pleviersoorten die in Nederland broeden, lijken behoorlijk op elkaar. Als u een aantal kenmerken in het achterhoofd houdt, weet u ze in een mum van tijd van elkaar te onderscheiden.

Kleine plevier en strandplevier zijn zomergasten in Nederland. Bontbekplevieren zijn jaarrond te zien. Bontbekplevieren en vooral strandplevieren vindt u – zeker tijdens het broedseizoen – vaker aan de kust dan de kleine plevier. Al broeden de bontbekplevieren ook wel in het binnenland. Dat laatste geldt voor kleine plevieren nog veel meer, maar ook daar zijn uitzonderingen op. Strandplevieren zijn erg zeldzaam, en vooral te vinden in de zuidwestelijke Delta en het Waddengebied.

Bontbekplevier / Koos Dansen Bontbekplevier / Koos Dansen Bontbekplevier / Koos Dansen

Bontbekplevier en kleine plevier

In zomerkleed ogen de kleine plevier en bontbekplevier op het eerste gezicht vrijwel identiek, al is de kleine plevier kleiner en slanker dan de bontbekplevier. Maar wie goed kijkt, ziet een aantal uitsluitende kenmerken. En die zijn vooral zichtbaar op de kop.

Kleine plevier / Jelle de Jong Kleine plevier / Jelle de Jong Kleine plevier / Jelle de Jong

Om te beginnen hebben bontbekplevieren een tweekleurige snavel, oranje met een zwarte punt; die van de kleine plevier is geheel zwart. Kleine plevieren herkent u aan een opvallende gele ring om het oog. Verder zijn de poten van een bontbekplevier ’s zomers, net als de snavel, oranje, en vleeskleurig bij zijn kleinere neef. Als ze vliegen hebben bontbekplevieren een opvallende witte vleugelstreep, kleine plevieren hebben dat niet. Hun roep verschilt ook sterk.

Roep bontbekplevier
Roep en Balts kleine plevier
Roep van de strandplevier
Strandplevier / Koos Dansen Strandplevier / Koos Dansen Strandplevier / Koos Dansen

Strandplevier

De strandplevier is duidelijk verwant aan de bontbek- en kleine plevier, maar toch net weer anders. Hij is lichter bruin van boven, maar let vooral goed op de kop en borst. Want strandplevieren hebben een brede wenkbrauwstreep die doorloopt tot op het voorhoofd. De mannetjes hebben bovendien een oranjeachtig achterhoofd, soms tot op de kruin. Een ander belangrijk verschil is de borstband. Bontbek- en kleine plevier hebben die gemeen, maar bij strandplevieren beperkt die zich tot een zijborstvlek. Ook heeft de strandplevier donkere poten. In vlucht toont de strandplevier witte vleugelstrepen.

Infographic bontbekplevier, kleine plevier en strandplevier Infographic bontbekplevier, kleine plevier en strandplevier

Jonge plevieren

Over niet al te lange tijd lopen de jongen van dit jaar langs de waterkant. Bij bontbek- en kleine plevieren gaat het verschil met de oogring hier nog steeds op. Daarnaast hebben jonge kleine plevieren een vrijwel geheel donkere kop, waar bontbekken een opvallende wenkbrauwstreep bezitten. Jonge strandplevieren zijn, net als de gelijkende vrouwen, te onderscheiden door de donkere poten en de zeer beperkte zijborstvlek.

Online vogelgids

Ontdek meer dan driehonderd vogelsoorten in één online vogelgids met: vogelgeluiden, tekeningen, foto's, vogelaantallen en meer. In de online vogelgids van Vogelbescherming vind je vogels die in Nederland voorkomen.  

naar de vogelgids

Meer verhalen .... in Vogels

Vogels is het tijdschrift voor onze leden, met prachtige fotoreportages en opmerkelijke verhalen. Een scala aan groot en klein nieuws, over vogels, kijk- en excursietips en nog veel meer. Word lid en ontvang
Vogels 5x per jaar.

Lees meer