Navigatie overslaan
Blauwborst / Birdphoto Alle berichten

Vogelliefhebber: laat je stem horen op 22 november

Geplaatst op 6 november 2023

Binnenkort stemmen wij voor een nieuwe Tweede Kamer. Deze verkiezingen geven je de kans om vogels een stem te geven. Noodzakelijk, want vogelsoorten hollen sneller achteruit dan we ooit voor mogelijk hebben gehouden. Daarmee geven vogels een belangrijke boodschap af: hun én ons voortbestaan staat op het spel.

De strijd om de beperkte ruimte in ons land is groot. Allemaal moeten we ergens wonen, werken en ontspannen. Maar van die strijd is natuur vaak de dupe. Er is steeds minder plek waar natuur de ruimte krijgt die nodig is. Vogels merken dit direct. Grutto’s, kievieten en spreeuwen: hun aantallen kelderen jaar op jaar. De oorzaken? Droogte, bodem-, water,- en luchtvervuiling. Maar ook stikstofneerslag, eentonige weilanden en simpelweg te weinig beschermde natuurgebieden.

Video in nieuw venster openen

De natuur als bondgenoot

De oplossingen zijn bekend, we weten hoe het wél moet. Bijvoorbeeld door boeren die plek willen maken voor grutto's eerlijk te belonen. Door zo te bouwen dat huismussen en gierzwaluwen in onze steden kunnen broeden en voedsel vinden. En door onze belangrijke natuurgebieden ook écht te beschermen. Deze oplossingen zijn niet alleen belangrijk voor vogels, ook andere dieren en planten gaan hierdoor vooruit.

Door natuur ruimte te geven verbetert de bodem, ons water en de lucht die we inademen. En daarmee onze eigen gezondheid. Daarnaast is natuur een belangrijke bondgenoot in de strijd tegen klimaatverandering. Het zorgt er bijvoorbeeld voor dat we beter bestand zijn tegen extreme weersomstandigheden en helpt om schadelijke uitstoot op te slaan.

Grutto / Jelle de Jong Grutto / Jelle de Jong

Het moet nú anders

Het is de komende jaren erop of eronder voor de vogels, natuur en uiteindelijk dus ook voor ons. Vogelbescherming deelt daarom haar kennis en successen met overheid en politiek. Om hen te voeden met voorstellen hoe het anders kan, om hen ervan te overtuigen dat het nú anders moet.

Maar we kunnen het niet alleen. We hebben jouw hulp nodig. Want jij kan met jouw stem een belangrijk geluid afgeven aan de Nederlandse politiek. Samen met alle andere vogelliefhebbers in Nederland. Doe je mee?

Spreeuw Shutterstock Spreeuw Shutterstock

Laat op 22 november je stem horen voor vogels!

Floris Italianer
Directeur
Vogelbescherming Nederland

 

Lees meer

Onze missie

Vogelbescherming Nederland komt op voor in het wild levende vogels en hun leefgebieden. In Nederland en wereldwijd. Samen met mensen die bescherming van vogels en natuur belangrijk vinden. Zo dragen we bij aan het behoud van de natuur en aan een leefbare wereld.

Bekijk hier onze missie en visie

Partner van BirdLife International

Wereldwijd wordt de natuur in hoog tempo vernietigd. Om dat te stoppen zijn er in alle landen sterke natuurorganisaties nodig. Vogelbescherming draagt daaraan bij als Partner van BirdLife International en ondersteunt een aantal partners bij hun ontwikkeling.

Bekijk de video over BirdLife International