Navigatie overslaan
Boerenzwaluw / Janet Bos - Fotogalerij Alle berichten

Vogelbescherming positief over eindadvies commissie Remkes stikstofproblematiek

Geplaatst op 9 juni 2020

Gisteren presenteerde de Commissie Remkes het langverwachte eindadvies hoe de stikstofproblematiek in Nederland op te lossen. De commissie is luid en duidelijk: om de natuur te herstellen moet de stikstofuitstoot in 2030 gehalveerd zijn. De commissie vindt de huidige kabinetsvoorstellen ontoereikend om dit te realiseren. Vogelbescherming Nederland is positief over het advies van de commissie en ziet het als een realistische manier om uit de stikstofcrisis te komen en om een begin te maken met het broodnodige natuurherstel. Zij roept het kabinet met klem op de aanbevelingen van de Commissie Remkes over te nemen en de huidige stikstofplannen te herzien.

Commissie Remkes: huidige maatregelen onvoldoende

Het rapport ‘Niet alles kan overal’ is het laatste in een reeks van adviezen van de Commissie Remkes aan het kabinet over de strikstofimpasse in Nederland. Hierin worden aanbevelingen gedaan voor structurele oplossingen van de stikstofproblematiek, die Nederland nu al ruim een jaar in zijn greep houdt en waar de natuur al decennia onder lijdt. Volgens de Commissie Remkes zijn de huidige maatregelen van het kabinet tegen de overmatige stikstofuitstoot onvoldoende. Dat terwijl Nederland juridisch verplicht is een goede staat van de natuur te waarborgen en de stikstofcrisis te beëindigen. Dat vraagt om harde doelstellingen, duidelijke afspraken en inzet van financiële middelen.

Schade aan de natuur herstellen

De commissie benadrukt dat stikstofreductie alléén niet voldoende is; er moet ook hard gewerkt worden aan natuurherstel. Met overgangsgebieden van natuur naar boerenland en door natuurgebieden onderling te verbinden kan de veerkracht en robuustheid van natuurgebieden versterkt worden. In het rapport wordt daarom het ontwikkelen van nieuwe natuur nadrukkelijk geopperd. Niet alleen binnen Natura 2000-gebieden, maar juist ook in en rondom het Natuurnetwerk Nederland. Ook mag er niet gemorreld worden aan begrenzingen en doelstellingen van Natura 2000-gebieden.

Grutto / Caroline Pleysier-Hamers - Fotogalerij Grutto / Caroline Pleysier-Hamers Grutto / Caroline Pleysier-Hamers - Fotogalerij

Landbouw moet anders

Alle sectoren die bijdragen aan de stikstofuitstoot moeten een bijdrage leveren aan de oplossing. Maar met name de landbouwsector moet volgens de Commissie Remkes veranderen, waarbij de nadruk in de toekomst ligt op kringlooplandbouw. Het landelijk gebied dient te worden heringericht, waarbij intensieve landbouw alleen mogelijk is op plekken waar daadwerkelijk draagkracht is. Ook is de commissie van mening dat het mestbeleid flink gemoderniseerd moet worden.  

Stikstofcrisis onderdeel van een groter probleem

Vogelbescherming is positief over de uitspraak van de adviescommissie over de halvering van de stikstofuitstoot in 2030 en de voorgestelde maatregelen. Natuurorganisaties roepen al decennialang dat er veel meer gedaan moet worden om de natuur in Nederland te beschermen en te herstellen. Anno 2020 is de natuur alleen nog maar verder achteruitgegaan en bevinden we ons midden in een biodiversiteitscrisis. De stikstofproblematiek is hier slechts een onderdeel van.

Het is nu zaak dat het kabinet erkent dat de huidige, onlangs gepresenteerde stikstofplannen van Minister Schouten onvoldoende zijn. Het opvolgen van de adviezen van de Commissie Remkes draagt bij aan een zonniger toekomst voor de natuur in Nederland.

Online cursus Vogels van Nederland

In deze gratis vogelcursus voor beginners leer je in 10 vogellessen veel bekende vogels en hun geluiden herkennen. Met handige tips, filmpjes en ezelsbruggetjes. Je ontvangt direct de eerste vogelles per mail.

Inschrijven gratis cursus

Blijf op de hoogte

Lees nieuws en de mooiste artikelen op onze site. En ontvang maandelijks een selectie van de beste artikelen in je mail.

Aanmelden Vogelnieuws