Navigatie overslaan
Alle berichten

Vogelbescherming over De Stroomversnelling

Geplaatst op 1 juni 2015

De Stroomversnelling is een groot renovatieproject waarbij vier bouwers en zes woningcorporaties zijn betrokken. Dit initiatief moet leiden tot de renovatie van 111.000 woningen, gebouwd tussen 1950 en 1980. Mét ruimte voor vogels.
 
Het project De Stroomversnelling houdt in dat 111.000 woningen in Nederland worden gerenoveerd. Bij De Stroomversnelling worden al die woningen, ook die waar geen vogels zijn aangetroffen, voorzien van meerdere kunstmatige nestplaatsen voor deze soorten.

Zorgplicht blijft van kracht

De overheid heeft intussen een experimentele ontheffing van de Flora- & faunawet verleend voor de eerste 2000 van de 111.000 woningen. Hierin staat dat vanwege de schaal van het project het niet altijd mogelijk is om de kwetsbare perioden van soorten geheel te ontzien. Dat betekent dat ook in het broedseizoen mag worden gewerkt. Uiteraard is Vogelbescherming tegen werkzaamheden in het broedseizoen. Maar in dit geval is geen officieel bezwaar ingediend, omdat de ‘zorgplicht’ wel van kracht blijft. En er een groter eindresultaat in zicht is.

Samenwerken met bouwbedrijven

Vogelbescherming is geen deelnemer aan De Stroomversnelling, maar sinds eind vorig jaar, samen met de Zoogdiervereniging, inhoudelijk betrokken bij De Stroomversnelling. Samenwerking tussen natuurbeschermingsorganisaties en bouwbedrijven lijkt niet altijd voor de hand liggend, maar kan voor de bescherming van dieren binnen de bebouwde kom tot resultaat leiden. Alle partijen die betrokken zijn bij De Stroomversnelling hebben het voornemen om het project tot een succes te maken.

Experiment

Deze werkwijze is voor Vogelbescherming een experiment. Als het experiment slaagt, is het een goed voorbeeld en kunnen we er op verder bouwen. Als het experiment niet slaagt, moet het bij de volgende stap anders. Een confrontatie en/of een gang naar de rechter is dan een mogelijkheid. Vogelbescherming denkt op dit moment dat De Stroomversnelling en andere trajecten die er mogelijk uit voortkomen op termijn een enorme winst kunnen opleveren in het denken over natuurbescherming binnen de bebouwde kom. Het doel om standaard geschikte nestgelegenheid en andere natuurbeschermingsmaatregelen toe te passen bij nieuwbouw en renovatie komt hiermee een belangrijke stap dichterbij.

Gierzwaluwbescherming Nederland

Intussen is duidelijk dat het in één straat mis gaat. Dat is zonde. Daarom heeft Gierzwaluwbescherming Nederland op haar website een bericht geplaatst over haar standpunt en doet de vereniging een oproep aan de leden.