Navigatie overslaan
Huismus op zonnepanelen / Shutterstock Alle berichten

Vogelbescherming ondertekent gedragscode zonneparken

Geplaatst op 13 november 2019

Om te voorkomen dat de aanleg van zonneparken in Nederland ten koste gaat van kwetsbare natuur hebben de ontwikkelaars en uitbaters van deze parken een gedragscode opgesteld in overleg met natuur- en landschapsorganisaties, waaronder Vogelbescherming Nederland.

In de vandaag aan de Tweede Kamer aangeboden gedragscode is opgenomen dat natuurgebieden en weidevogelkernen worden ontzien en dat er zo veel als mogelijk rekening wordt gehouden met mensen die in de buurt van een zonnepark wonen. Net als natuurorganisaties worden zij beter betrokken bij de plannen en kunnen ze mede bepalen hoe de parken er uit komen te zien. 

Parken natuurvriendelijk

“Vogelbescherming is een groot voorstander van duurzame energie. Maar het mag niet ten koste gaan van onze natuur en daarom zijn we blij dat natuur- en weidevogelkerngebieden worden ontzien, en zonnevelden natuurvriendelijk worden,” laat directeur Fred Wouters namens Vogelbescherming weten.

In de code is een aantal goede punten over de inrichting van de parken geregeld: niet alleen worden beschermde natuurgebieden ontzien, maar daarnaast is afgesproken dat de parken natuurvriendelijk worden ingericht: er wordt gestuurd op inheemse, kruidenrijke vegetaties die zo laat en zo weinig mogelijk worden gemaaid en er worden onder meer poelen aangelegd.

Breed draagvlak

De code kan rekenen op een breed draagvlak: behalve Vogelbescherming tekenden ook Natuurmonumenten, Greenpeace, Milieudefensie en Natuur en Milieu de gedragscode. Ook de verschillende Natuur- en Milieufederaties steunen het initiatief, net als duizend lokale ‘groene’ groepen en bewonersorganisaties. Ook de handtekening van de vereniging NLVOW – actief namens omwonenden van energieprojecten – prijkt onder de code. Namens de energiebranche tekende koepelorganisatie Holland Solar.