Navigatie overslaan
Bonte vliegenvanger / Shutterstock Alle berichten

Doe mee met de klimaatmars!

Geplaatst op 18 oktober 2021

Zaterdag 6 november vindt een grote Klimaatmars plaats in Amsterdam. Vogelbescherming steunt de mars en roept op tot massale deelname.

Klimaatverandering vormt niet alleen voor mensen een grote bedreiging, maar zeker ook voor de natuur en voor vogels. Hele ecosystemen dreigen in elkaar te klappen. Denk maar aan de opwarming van de aarde die in de poolgebieden de broedvogels nekt. Of de verwoestijning die plaatsvindt. Of het verdwijnen van koraal. Of visetende vogels die verhongeren, omdat de vis zich verplaatst met de veranderende zeetemperatuur.

Ook dichter bij huis dreigt het mis te gaan. Zeespiegelstijging en toenemende weersextremen vormen een bedreiging voor ons belangrijkste natuurgebied: de Waddenzee. Als wadplaten verdwijnen, kunnen de miljoenen vogels die van onze Waddenzee gebruik maken geen eten vinden of rustplekken tijdens hun reizen over de wereld.

Trekvogels zijn ook steeds vaker te laat terug in Nederland voor de insectenpiek die ontstaat als het warm genoeg is. Die insecten hebben de vogels nodig om kuikens groot te brengen.

Zorgvuldige locatiekeuze

Maatregelen om duurzaam energie op te wekken, zijn een goed idee, maar mogen niet ten koste gaan van vogels en natuur. We vragen om zorgvuldigheid bij de locatiekeuze van bijvoorbeeld windturbines of zonneparken. De natuur moet niet eerst het slachtoffer worden van de klimaatverandering en daarna van de noodzakelijke energietransitie.

Voortvarende aanpak

De klimaatverandering is desastreus – zeker in combinatie met de roekeloze manier waarop wij omgaan met leefgebieden van vogels, andere dieren en planten. Vogelbescherming pleit daarom voor een wereldwijde voortvarende aanpak van klimaatverandering. Dat is noodzakelijk voor de natuur en dus ook voor ons mensen. We staan niet boven de natuur, maar zijn er een onderdeel van. Nederland moet niet langer treuzelen.

Dus, doe ook mee met de Klimaatmars!

Op deze website vindt u meer informatie over de Klimaatmars en de mogelijkheid om u aan te melden.