Navigatie overslaan
Alle berichten

Van Dam: koester EU natuurregels!

Geplaatst op 18 november 2015

Vandaag ontvangt Staatssecretaris Van Dam - opvolger van Sharon Dijksma - deze brief van 16 Nederlandse natuur- en milieuorganisaties. Hierin roepen Vogelbescherming en collega-organisaties de Staatssecretaris op om niet te tornen aan de Europese regels voor natuurbescherming.

De Europese Vogel- en Habitatrichtlijn zijn - als ze goed worden toegepast - een goed middel om bedreigde natuur te beschermen. Juist aan de uitvoering schort het nog wel eens. Toch lijkt de Europese Comissie van zin om de regels af te zwakken.

Gelukkig riepen 10 Eu-lidstaten op om níet te tornen aan de Vogel- en Habitatrichtlijn. In deze brief was nog sprake van 9 ondertekenaars, maar ook Griekenland schaarde zich kortgeleden achter de oproep.