Navigatie overslaan
Smient / Jelle de Jong Alle berichten

Unieke vogelplek in de oksel van een snelweg

Geplaatst op 5 maart 2014

Weer of geen weer, vogelgids Bas Geerlings van Vogelbescherming trekt eropuit om  natuurliefhebbers kennis te laten maken met een unieke vogelplek in de omgeving van Amsterdam. Midden februari nam hij ons mee naar de Ouderkerkerplas, waar een straffe zuidooster het water woest opzweepte en de koffie uit onze bekertjes blies.

Ondanks windkracht acht was de Ouderkerkerplas bezaaid met smienten. Op het onrustige water dobberden er wel 10.000. Het lawaai van de A9 overstemde het karakteristieke smientengeluid. Slechts heel af en toe klonk het geluid alsof iemand op een badeendje trapte. Dat was een smient. Op de voorgrond zwommen nog wat krakeenden, een paartje slobeend en meerdere meerkoeten. Een week later liep het aantal smienten zelfs op tot 25.000.

Bultje van John

Een paar honderd meter rechts van de open vogelkijkhut ligt het Bultje van John. Hier, in een beschutter gedeelte van de plas, waren een paar wintertalingen te zien. De nieuw aangelegde oeverzwaluwwand wachtte nog op bewoners. Een aalscholver die het luchtruim koos, moest ploegen tegen de harde wind om de Amstelvogel te ontwijken: de windturbine die pal naast het water heftig stond te draaien.

Landje van Geijsel

Na het stormachtige verblijf aan de open plas begaven we ons naar de andere kant van de A9, naar het plasdras-gebied dat bekend staat als het Landje van Geijsel. Vanaf half februari zet veehouder Geijsel negen hectare van zijn land blank, waardoor een eldorado ontstaat voor vogels. En dus voor vogelaars. Half april gaat de afwateringssluis open en wordt het land weer het domein van de koeien.

Weidevogels

Vanaf het terras in de beschutting van de schuur van de Vogelwerkgroep Ouderkerk was een groep van zo'n vijftig grutto's te bewonderen. Daarnaast, gelijkmatig verspreid over het land en allemaal met de kop in de wind, wel vijfhonderd kieviten. Tussen de kieviten scharrelden een paar kemphaantjes. Een groep wulpen waadde statig door de plas. Het ge-tepiet van de scholeksters aan de rand van de plas overstemde af en toe de wind.

Grondeleenden

Op de plasdras dreven verschillende soorten grondeleenden: smienten, wintertalingen, wilde eenden en krakeenden. De onvermijdelijke meerkoeten graasden en groupe het weiland af. Drie hazen zorgden voor entertainment op het land; met hun enorme acceleratievermogen flitsten ze heen en weer over de dijk.

Paniek 

Het vredige samenzijn werd plotseling verstoord door een sperwer. In een explosie van paniek schoten de vogels weg over het water of de lucht in. De sperwer vloog over en de rust daalde weer neer. Wij keerden, door en door koud maar tevreden, naar huis terug.

Mee op excursie?

Ook mee op een excursie van Vogelbescherming? Meld je hier aan.