Navigatie overslaan
Koning van de weide / Shutterstock Alle berichten

Troonrede van de Koning van de Weide

Geplaatst op 19 september 2017

“Weidegenoten, vanuit de winterverblijven in Afrika spreken wei de jaarlijkse troondroom uit. Ieder voorjaar wanneer wei terugkeren uit zuidelijke streken liggen onze weidegronden in Nederland er slechter bij. Jarenlang wanbeleid door opeenvolgende regeringen van de Lage Landen heeft geleid tot bloemloze kale weides waar niets meer leeft. Met te lage waterstanden. Waar zo vroeg gemaaid wordt dat onze kinderen er doodgaan. Of de weide is veranderd in een levenloos maisveld. Daar kunnen wei en mijn weidegenoten geen kuiken grootbrengen.

Vanaf heden gooit Uw regering het roer om. Er komt een Nationaal Programma Weidevogels om ons te redden. De waterstanden gaan omhoog, jaarlijks neemt het aantal hectares bloemrijk grasland toe en boeren die hun land weer leefbaar voor weidevogels maken, worden daar rijkelijk voor beloond. Als wei in volgende jaren in die weide de eieren hebben uitgebroed, groeien onze kinderen op tot sterke volwassenen door de overdaad aan insecten. En uw kinderen genieten weer van weides vol vlinders, bijen en vogels. Zonder op te staan met zebrastrepen van de net geïnjecteerde gier.

Zo waarlijk helpe mij de EU Vogelrichtlijn!"

Uw Koning van de Weide