Navigatie overslaan
Alle berichten

Trekvogelfeest van start in het Waddengebied

Geplaatst op 17 augustus 2015

De zomervakantie is voorbij, maar in het Waddengebied komt juist nu de stroom reizigers pas echt op gang. In het najaar komen miljoenen vogels afzakken vanuit het Hoge Noorden en gebruiken ze de Wadden om bij te tanken. Van half augustus tot in november is het daarom voor vogelliefhebbers een feest in het Waddengebied. Overal zijn trekvogels en bijzondere vogelsoorten te zien. Veel trekvogels zelfs in enorme aantallen.

Het is bekend dat het Waddengebied het hele jaar door zeer vogelrijk is. Maar in het voorjaar en najaar is het letterlijk een vogelfeest. Op het hoogtepunt verblijven er tegelijkertijd wel meer dan zes miljoen vogels. Afgelopen weken arriveerden de eerste groepen trekkende steltlopers en die aantallen nemen voorlopig alleen nog maar toe. Kanoeten, strandlopers, wulpen, rosse grutto’s en vele andere soorten die duizenden kilometers hebben afgelegd vanuit hun noordelijke broedgebieden. Ook ganzen en eenden stromen massaal toe, zoals rotganzen, brandganzen en bergeenden.

Meer dan alleen steltlopers

Overigens zijn er niet alleen veel eenden, ganzen, steltlopers en zeevogels op trek te zien in het najaar, ook kleine zangvogels strijken soms massaal neer in het Waddengebied. Kepen en vinken soms wel in groepen van meer dan 10.000. Graspiepers en kwikstaarten kunnen ook met duizenden tegelijk doortrekken. Altijd vind je lijsters (o.m. koperwieken, beflijsters, kramsvogels) en spreeuwen op trek. Spannend voor vogelliefhebbers zijn de vele zeldzaamheden en dwaalgasten die in het najaar te zien zijn in de duinen, op het wad of op de stranden van de Waddeneilanden. Denk daarbij aan zeldzame gorzen, klauwieren, roofvogels, plevieren of leuke vogels als de hop of bladkoning. Het is elke dag een verrassing, want elke dag komen er nieuwe vogels vanuit het noorden binnengevlogen.

Hulp bij herkenning

Het najaar is daarom een perfecte periode om vogels te kijken in het waddengebied. In het kader van het programma Rust voor Vogels, Ruimte voor Mensen heeft Vogelbescherming Nederland voor heel het Waddengebied gratis vogelherkenningskaarten ontwikkeld met de meest voorkomende vogelsoorten en de leukste vogelgebieden erop. De vogelkaarten voor Texel, Vlieland, Noord-Holland, Friesland en Groningen waren al overal in het gebied gratis verkrijgbaar.

Spiksplinternieuw zijn de kaarten voor Terschelling, Schiermonnikoog en Ameland. Die gaan binnenkort naar de drukker. De drie nieuwe kaarten (en ook de andere vijf) zijn al wel te downloaden op www.beleefdewaddennatuur.nl. En dan is er nog de gratis app Wadvogels die al meer dan 50.000 keer is gedownload. Daarmee breng je elke wadvogel die je ziet snel op naam. Binnenkort krijgt deze succesvolle app bovendien een flitsende update.

Vergeet dus niet een verrekijker in te pakken als je het Nederlandse Waddengebied in het najaar bezoekt!