Navigatie overslaan
Alle berichten

Strijd tegen jacht op trekvogels op Malta gaat door

Geplaatst op 26 mei 2014

Er lijkt een lichtpuntje te zijn in de strijd tegen de voorjaarsjacht op trekvogels op Malta. BirdLife Malta heeft voor elkaar gekregen dat er een referendum komt over het onderwerp. De bewoners van het eiland kunnen in het voorjaar van 2015 hun stem laten horen.

Tijdens het referendum kunnen de bewoners van het eiland beslissen of ze voor of tegen de lentejacht op zomertortel en kwartel zijn. Een stap in de goede richting, zeker voor de zomertortel. Deze soort staat op de Rode Lijst en is in Nederland met 85 procent achteruit gegaan. Momenteel is de voorjaarsjacht op zomertortel en kwartel op Malta toegestaan. Als de bevolking tegen de jacht stemt, betekent dat dat er helemaal niet meer geschoten mag worden tijdens de voorjaarsmigratie.

Malta belangrijke plek op trekroute

Ieder voorjaar komen miljoenen trekvogels vanuit Afrika terug om te broeden. Malta ligt op één van de belangrijkste vogeltrekroutes. Duizenden trekvogels die willen profiteren van de thermiek boven het eiland worden gedood door jagers die puur voor hun plezier de vogels afschieten. Er zijn weinig plekken in Europa waar zoveel trekvogels en beschermde vogels tijdens de vogeltrek worden neergeknald. De 10.000 jagers die er actief zijn schieten niet alleen op zomertortel en kwartel, ook kwakken, kiekendieven, wespendieven en zilverreigers worden – illegaal – door hen geschoten.

Najaarsjacht blijft toegestaan

Het referendum gaat niet over de jacht in het najaar. Dan mag nog steeds vijf maanden gejaagd worden op zomertortel en kwartel, én op een heleboel andere soorten zoals lepelaar, boerenzwaluw en slechtvalk. Hoewel het vangen van vinken en andere zangvogels en het gebruiken van levende lokvogels illegaal is, gebeurt dat nog op grote schaal. Zomertortels worden met een kapje over het hoofd vastgebonden op een stok die heen en weer wordt bewogen zodat andere vogels erop afkomen.

Help BirdLife Malta

De datum van het referendum is nog niet bekend. Hopelijk valt het samen met de gemeenteraadsverkiezingen die volgend voorjaar worden gehouden; dit zal de opkomst van het referendum verhogen. Om de bevolking van Malta te informeren over de uitzonderlijke kans die het referendum biedt de gruweldaden aan banden te leggen is BirdLife Malta een campagne begonnen.

Voor meer informatie over deze campagne en wat je zelf kunt doen kijk op www.birdlifemalta.org.