Navigatie overslaan
Wilde eend / Agami - Markus Varesvuo Alle berichten

Stop jacht op wilde eend

Geplaatst op 8 maart 2016

Vogelbescherming Nederland roept overheid en provincies op om het schieten op wilde eenden te stoppen. Uit onderzoek van SOVON Vogelonderzoek blijkt dat het aantal wilde eenden de afgelopen vijftien jaar met 20% is afgenomen. De oorzaak van deze achteruitgang is nog onduidelijk en wordt de komende tijd onderzocht. Vogelbescherming is van mening dat er niet gejaagd dient te worden op een soort die ernstig in aantal achteruitgaat zoals de wilde eend.

 

Er zijn steeds minder wilde eenden in Nederland. Uit tellingen van Sovon blijkt dat het aantal wilde eenden de afgelopen jaren met 20% in totaal is afgenomen. De laatste paar jaar gaat de achteruitgang nog harder. De redenen van de achteruitgang zijn onbekend en worden nu door Sovon onderzocht.

De wilde eend is één van de vijf soorten die op de jachtlijst staan. In de periode half augustus tot eind januari mogen deze eenden in het kader van plezierjacht worden gedood. Op dit moment is de reguliere ‘plezierjacht’ op wilde eenden dus gesloten, dat geldt echter niet voor het doden van wilde eenden in het kader van schadebestrijding. De oorzaak van de achteruitgang hoeft niet bij de jacht te liggen, maar het helpt in ieder geval niet. Vogelbescherming roept daarom provincies op geen ontheffingen voor de jacht op wilde eenden te verlenen in het kader van schadebestrijding.