Navigatie overslaan
grutto / Agami Alle berichten

Kamerleden nemen petitie Aanvalsplan Grutto in ontvangst

Geplaatst op 16 juni 2021

Vandaag is aan de vaste Kamercommissie van LNV de petitie voor het aanvalsplan grutto aangeboden. Deze werd door ruim 86.000 mensen gesteund en vanuit een bloemrijke weide met vogels en koeien in Friesland aangeboden.

Geflankeerd door Fries paard en reusachtige grutto sprak Pieter Winsemius, initiatiefnemer van het Aanvalsplan Grutto, de dringende oproep aan de politiek uit snel in actie te komen voor de grutto.

Winsemius benadrukte zijn zorg dat ondanks brede steun in de politiek, onder boeren en natuurorganisaties, de overheid niet met voldoende financiële middelen over de brug komt. De aantallen weidevogels, met de grutto als boegbeeld, blijven hard achteruitgaan. Plannen om de weidevogels te redden zijn al lang klaar, maar moeten ten uitvoer worden gebracht. Hij haalde zijn Friese beppe aan: “It moat no naaid wurde sa’t it knipt is.’’

Aanbieding Aanvalsplan grutto / Lars Soerink v.l.n.r. Kees de Pater (Vogelbescherming), Pieter Winsemius (initiatiefnemer Aanvalsplan Grutto), Sjoerd Miedema (weidevogelboer) en Mette Vreeken (Vogelbescherming). Aanbieding Aanvalsplan grutto / Lars Soerink

Zilveren dienblad

“De politiek heeft een toekomst voor weidevogels op een zilveren dienblad aangereikt gekregen, maar moet nu gaan handelen”, zegt Kees de Pater van Vogelbescherming. 

Help de weidevogels

Grutto’s en andere weidevogels redden het niet langer in ons land. Ze hebben drassig weiland, insecten, kruiden en bloemen nodig om te overleven. Die rijke weides verdwijnen. Samen met boerenlandvogelboeren brengt Vogelbescherming de rijke weide terug.

Help mee en doneer

Blijf op de hoogte

Lees nieuws en de mooiste artikelen op onze site. En ontvang maandelijks een selectie van de beste artikelen in je mail.

Aanmelden Vogelnieuws