Navigatie overslaan
IJsvogel / Shutterstock Alle berichten

Stem ook voor groene waterschappen

Geplaatst op 13 maart 2019

Op 20 maart stemmen we niet alleen voor de provinciale staten, maar ook voor de waterschappen. Voor vogels is een natuurvriendelijk waterschapsbestuur van levensbelang.

Dat het ronduit slecht gaat met de meeste boerenlandvogels, is inmiddels algemeen bekend. Dat het anders moet met de landbouw en het bijbehorend beleid en ketens, begint ook steeds meer door te dringen. Maar de belangrijke rol die waterschappen kunnen spelen in behoud en herstel van natuur op het platteland is nog onderbelicht. Ten onrechte!

Waren waterschappen het verleden vooral gericht op landbouw en veiligheid, de laatste jaren is er groeiende aandacht voor natuur. Een van de mooie voorbeelden daarvan is het herstel van beken en het aanleggen van vispassages, waarvan de ijsvogel profiteert.

Nog veel te verbeteren

Maar er is nog veel te winnen, want nog altijd handhaven veel waterschappen lage waterpeilen ten behoeve van de intensieve landbouw. Een laag waterpeil draagt flink bij aan de achteruitgang van weidevogels: die vinden geen voedsel in droge bodems. Ook aan het beheer van sloten en oevers is nog veel te verbeteren voor natuur en vogels. Nog elk jaar worden bijvoorbeeld rietvogels uitgemaaid en verdwijnt er leefgebied voor wilde planten en insecten onder en naast het water

Verdere vergroening van het waterschapswerk is dan ook hoognodig. Daarom was Vogelbescherming ook één van de organisaties die in 2008 de oprichting van Water Natuurlijk ondersteunde. En met succes: Water Natuurlijk werd meteen de grootste. Wij hopen dat dat zo blijft!

Meer weten?

Wil u weten in welk waterschap u woont, of behoefte aan een stemhulp? Ga naar de website van Natuur & Milieu