Navigatie overslaan
Grauwe klauwier / Jelle de Jong Alle berichten

Grauwe klauwier / Jelle de Jong

Spoedwet stikstof lost probleem niet op

Geplaatst op 26 november 2019

De vandaag gepresenteerde Spoedwet Stikstof levert geen bijdrage aan de oplossing van het onderliggende probleem: de achteruitgang van de natuur en de biodiversiteitscrisis waaronder ook Nederland gebukt gaat.

Dat stelt Vogelbescherming Nederland in een eerste reactie op de plannen van het kabinet. Er wordt slechts ‘stikstofruimte’ gecreëerd zodat bouwprojecten weer op gang kunnen komen. Winst voor de natuur ontbreekt. De in de spoedwet voorgestelde aanpassingen in het vergunningenstelsel voor Natura 2000-gebieden dragen zelfs bij aan een slechtere bescherming van deze gebieden en onze natuur. Daarmee spant het kabinet het paard achter de wagen.

Herstel Natura 2000-gebieden

De Raad van State schrijft in zijn commentaar dat voor de verschillende gebieden de vastgestelde kritische depositievoorwaarden zijn overschreden, soms zelfs fors. Er zullen versneld herstel- en verbeteringsmaatregelen moeten worden uitgevoerd, gericht op geloofwaardig en aantoonbaar herstel van Natura 2000-gebieden. Tegen deze achtergrond heeft de Raad een bredere beschouwing gemist over de betekenis van het voorstel in het licht van deze opgave. Daardoor is niet inzichtelijk wat op de korte, maar ook op de langere termijn nodig is om de huidige problemen te beheersen en zo mogelijk op te lossen.

In reactie op de Raad van State laat minister Schouten weten dat de gewenste toelichting vooralsnog ontbreekt omdat de Commissie Remkes nog werkt aan zijn advies voor de langere termijn. Vogelbescherming-directeur Fred Wouters: “Eigenlijk zegt de Raad van State in nette bewoordingen dat het kabinet paniekvoetbal speelt.”

Betere bescherming natuurgebieden

Vogelbescherming roept de Kamer op om de spoedwet zo te amenderen dat deze niet leidt tot een slechtere bescherming van natuur. Voor een doorstart van de woningbouw is aantasting van de natuurbeschermingswetten ook niet nodig.

Daarnaast verwacht Vogelbescherming dat het kabinet het herstel van de biodiversiteit centraal stelt in de langere-termijnplannen voor het stikstofprobleem. Dat betekent dat er naast het terugdringen van stikstof en andere stoffen als fosfaat ook fors in de kwaliteit van natuur moet worden geïnvesteerd. Zowel in natuurgebieden als op het boerenland.

Natuurgebieden dienen robuuster te worden en meer gebieden dienen een betere bescherming te krijgen. Onlangs heeft Vogelbescherming een rapport over belangrijke Vogelgebieden aan het ministerie van LNV aangeboden dat als een basis kan dienen voor een uitgebreidere en betere bescherming van meerdere vogelrijke gebieden in ons land.

De 101 mooiste vogelkijkgebieden

Wie er graag op uittrekt, vindt in deze gids de mooiste gebieden met een grote kans om vogels te spotten. Met kaartjes, fiets- en wandelroutes en beschrijvingen van vogels die onderweg te zien zijn. 
Kom langs in onze winkel

of kijk in onze webshop

Blijf op de hoogte

Ontvang maandelijks de beste artikelen via de digitale nieuwsbrief. De beste tuintips, mooie vogels, nieuws over Vogelbescherming en vogels beschermen.

Aanmelden Vogels digitaal

Meer over

stikstof natura2000

Deel dit bericht