Navigatie overslaan
Kievitkuiken / Shutterstock Alle berichten

Roof van kievitseieren

Geplaatst op 12 april 2017

Criminelen plunderen de laatste tijd steeds vaker de nesten van kieviten. Vrijwilligers markeren deze om de boer kans te geven eromheen te maaien of mesten. Dat maakt de nesten ook vindbaar voor minder goedwillenden. Vogelbescherming veroordeelt deze eierdiefstal ten zeerste.
Kievit / Elwin van der Kolk Kievit / Elwin van der Kolk

Waarom zou iemand kievitseieren willen roven?

Er bestaat een levendige handel in vogels die in volières gehouden worden. Die handel is aan voorwaarden gebonden maar daarmee kan gemakkelijk een loopje worden genomen. De gesloten pootring, die om de poot van een pasgeboren kuiken kan worden aangebracht, kan net zo makkelijk om de poot van een kuiken worden geplaatst dat uit een uitgebroed geroofd ei komt. En voilà: de vogel lijkt opeens legaal. Dit pootringsysteem is dus verre van waterdicht. Vogelbescherming kaart het falen van dit ringsysteem al jarenlang aan bij de overheid, maar die blijft dit probleem marginaliseren en wil niet optreden.

Lekker eitje?

Ook zijn er mensen voor wie een vers kievitsei een delicatesse is; het ei wordt rauw gegeten of gekookt zoals bijvoorbeeld kwarteleieren. In luxe-restaurants worden die laatste vrij regelmatig geserveerd. Vogelbescherming roept op om mogelijke kievitseieren die in horeca worden aangeboden te melden bij de NVWA.

Geen kattenkwaad: misdrijf!

Het roven (of verhandelen) van eieren van bedreigde vogels is een misdrijf. De rovers lopen een flink risico: een gevangenisstraf van ten hoogste 2 jaar, een flinke taakstraf (bijvoorbeeld het plaatsen van nestbeschermers gedurende, pak ‘m beet, het gehele broedseizoen) of een geldboete van maximaal 20.000 euro. Als er een gewoonte van is gemaakt, kan de straf zelfs nog hoger uitvallen.

Heterdaad

Om het tot een veroordeling te laten komen is het nodig om eierzoekers op heterdaad te betrappen, en overtuigend en wettig bewijs te verzamelen. Meld daarom een verdachte waarneming van eierzoekers in het veld direct bij de politie via 0900 8844. Probeer foto’s en / of videobeelden te maken en maak deze beschikbaar aan de politie. Zoek eventueel ook getuigen, en probeer voor zover mogelijk na te gaan of het niet om vrijwillige weidevogelbeschermers gaat: ook die zoeken nesten, maar plaatsen dan stokjes bij de nesten om ze voor de boer te markeren.