Navigatie overslaan
Alle berichten

Vogelbescherming: stop rapen van kievitseieren, tijd voor een nieuwe traditie

Geplaatst op 19 januari 2016

Vogelbescherming Nederland heeft middels een brief de provincie Friesland opgeroepen om geen ontheffing te verlenen voor het rapen van kievitseieren. Vogelbescherming is van mening dat je geen eieren moet rapen van een soort waar het slecht mee gaat. In Friesland is het aantal kieviten in 20 jaar tijd met 40% afgenomen. De organisatie roept op tot het ontwikkelen van een traditie die past bij de tijd.

 

Het rapen van kievitseieren is in heel Nederland verboden, met uitzondering van de Provincie Friesland. Recent onderzoek van Sovon Vogelonderzoek Nederland laat zien dat de stand van de kievit al jaren afneemt en dat ook de Friese broedpopulatie sinds 1996 met 40% is afgenomen. Door de voortdurende achteruitgang verkeert de kievit op dit moment in een ongunstige staat van instandhouding, zoals dat heet. Dat is niet iets om trots op te zijn.

Vogelbescherming Nederland heeft de provincie Friesland daarom per brief opgeroepen om geen ontheffing in het kader van de Flora en Faunawet af te geven voor het rapen van kievitseieren, zoals door de Bond van Friese Vogelwachten is aangevraagd.

Het eierrapen in Friesland is niet de oorzaak van de achteruitgang van de kievit, de hoofdoorzaak is de intensivering van de landbouw. Maar het rapen van de eieren maakt de situatie voor de kievit zeker niet beter en wekt de indruk dat het niet zo slecht gaat met deze weidevogel. Vogelbescherming ziet dat er in de provincie Friesland veel kennis en kunde aanwezig is over weidevogelbescherming, niet in de laatste plaats onder de ‘eierzoekers’ zelf. Daarom nodigt Vogelbescherming Nederland de Bond van Friese Vogelwachten en Kening fan de Greide uit om samen te zoeken naar een nieuwe breed gedragen traditie om zo de stand van de kievit naar een hoger peil te krijgen.