Navigatie overslaan
Kievitkuiken / Arnold van Kreveld Alle berichten
Kievitkuiken / Arnold van Kreveld Kees de pater/ Vogelbescherming

Door Kees de Pater
Medewerker Vogelbescherming

En nu alles uit de kast voor de kievit

Geplaatst op 27 januari 2016

Gisteren besloot de provincie Fryslân geen toestemming te geven voor het Ljipaaisykjen of te wel het rapen van kievitseieren. Een voor de hand liggend besluit. Vorig jaar stak de Raad van State al een stokje voor het rapen en uit een recent rapport van SOVON in opdracht van de provincie Fryslân bleek opnieuw hoe beroerd het met deze prachtige vogel gaat. Ook in Fryslân. Het besluit van de provincie is goed nieuws voor de kievit. En daarmee een goede start van het Jaar van de Kievit.

Hard gelag

Maar eerlijk is eerlijk, het is voor veel aaisikers ook een hard gelag. Jarenlang koppelden veel van hen hun eierzoek-hobby aan nazorg. De zorg dat de latere nesten niet uitgemaaid worden. Vogelbescherming erkent dat zij een grote bijdrage leveren aan de bescherming van kieviten.

Vroegste broedsels, sterkste kuikens

Aan de andere kant weten we ook dat het juist de vroegste broedsels zijn die de sterkste kuiken opleveren. Nu er door de dramatische achteruitgang van de kievit een eind is gekomen aan het eierrapen, is het tijd gezamenlijk alles uit de kast te halen om de achteruitgang van de kievit te stoppen. En ervoor te zorgen dat er op het boerenland weer plek is voor kieviten. Met eierzoekers, boeren en vogelbeschermers.

Nieuwe traditie

De kievit verdient een nieuwe traditie. Een traditie die past bij deze tijd en die er aan bijdraagt dat we straks in Fryslân - en overal elders in het land - weer volop kieviten zien buitelen boven het boerenland.