Navigatie overslaan
Alle berichten

Rondje Ackerdijkse Plassen met groep acht

Geplaatst op 23 juli 2014

Ornitholoog worden of niet? De leerlingen van groep acht van de Openbare Daltonschool Overschie uit Rotterdam konden in het lespakket ‘Ornitholoog in tien lessen’ snuffelen aan het beroep ornitholoog. Met meester Ard ging de groep op excursie rond de Ackerdijkse Plassen, een vogel-oase onder de rook van Rotterdam.

Eieren en veren

De tien jongens en meisjes (de andere helft van de groep was al in het najaar geweest) vertrokken op de fiets van school, gewapend met schoolverrekijkers en enige voorkennis uit de eerdere lessen van meester Ard. Zo hadden ze bijvoorbeeld veren en eieren onderzocht.

Rond de school

In een van de eerste lessen had meester Ard gevraagd hoeveel verschillende soorten vogels de leerlingen dachten te vinden rond de school. De klas kwam uit op vijf of zes soorten, maar toen ze gingen tellen bleken er wel zestien verschillende vogelsoorten te zitten.

Schattig klein staartje

Nadat de fietsen zijn gestald bij de vogelhut vertelt meester Ard dat mensen dit gebied vroeger eng vonden. De blauwachtige veengassen werden aangezien voor de zielen van overleden kinderen. De groep luistert aandachtig en meester Ard schakelt over naar de vogelgeluiden. Daar horen we ‘een vogel met een klein staartje’. De leerlingen gokken: ‘Staartmees?’, ‘Heggenmus?’ Nee, een winterkoninkje. ‘Schattùùgg,’ aldus Linsey.

Aalscholverspektakel

Tegenover de hut zit een kolonie aalscholvers. Dat is spektakel en goed aanschouwelijk materiaal voor de verenles. In de top van de boom zitten aalscholvers te drogen. Ja, de kinderen herinneren zich nog het proefje met waterdruppels op vogelveren; een aalscholver heeft minder-waterafstotende veren.

Scheldwoord?

Het groepje krakeenden is naar de verste hoek van de plas gepeddeld. Als de meester de leerlingen eraan herinnert dat je eenden kunt herkennen aan de ‘spiegel’ is er een aha-erlebnis. Gelukkig hangt in de hut ook een mooie overzichtsplaat met de soorten die op de plas voorkomen. “Hier zitten ‘s winters veel smienten”, zegt meester Ard. Er wordt even gegrinnikt om dit quasi-scheldwoord.

Drie diehards

Het volgende uitkijkpunt is een toren. De groep ziet alleen grazende ‘schaapvogels’ (schapen) en een ‘ijzeren vogel’ die opstijgt van het vliegveld. De belangstelling is tanende. Drie leerlingen blijven hangen: Linsey, druk in de weer met het vogelboekje van meester Ard, Nadia, die met haar vaders verrekijker de omgeving afspeurt en misschien ‘in de vakanties’ wel ornitholoog wil worden, en Avni, die er vrijwel zeker van is dat hij onderweg twee keer een blauwborst heeft gehoord. Ornithologen in de dop?

De module ‘Ornitholoog in 10 lessen’ is ontwikkeld door Ard Groeneveld en gaat het derde, unieke project worden van stichting @penstaartje: www.apenstaartje.net