Navigatie overslaan
Kievit / Nature in Stock - Marcel van Kammen Alle berichten
Kievit / Nature in Stock - Marcel van Kammen Chris van der Heijden

Door Chris van der Heijden
Birdingplaces.eu

Regering negeert catastrofale staat van boerenland in Miljoenennota

Geplaatst op 21 september 2016

De catastrofale staat van het Nederlandse boerenland lijkt nog niet doorgedrongen in Den Haag. Veel weidevogels zijn hard bezig uit te sterven. Ook onze Nationale Vogel de grutto gaat eraan. Geen spoor van het reddingsplan voor weidevogels van staatssecretaris Martijn van Dam in de Miljoenennota. Geen besef dat de meerderheid van de Nederlanders en de boeren liever een gezonde en duurzame landbouw wil in plaats van verdere intensivering. Dit kabinet dat zich voorstaat op aanpakken, loopt met een enorme boog om dit grote probleem heen en doet niets.

Vogels gaan letterlijk ten onder aan het huidige landbouwbeleid. Bijvoorbeeld van de ooit honderdduizenden patrijzen zijn er nog geen 20.000 over; 95% afgenomen in vijf decennia. De veldleeuwerik: 97% achteruit in vijftig jaar tijd. De grutto: 65% achteruit and counting. De eens zo gewone argusvlinder is bijna helemaal verdwenen.

Een recent Duits onderzoek toonde aan dat 80% van de hoeveelheid flora en fauna op het Europese platteland was verdwenen. In Nederland ligt dat cijfer nog hoger! Het is de schandvlek van het Europese en Nederlandse landbouwbeleid. Ook boeren zijn slachtoffer van het huidige model met lage lonen, hoge schulden en eigenlijk de verplichting tot bedrijfsgroei om te kunnen overleven. Het is de plicht van de politiek het probleem eindelijk eens serieus aan te pakken.

Maar daarvan dus geen spoor in deze Miljoenennota. Nederlandse burgers en boeren willen een gezond, natuurlijk en leefbaar platteland zonder dwangmatige schaalvergroting. Deze desastreuze ontwikkeling kan de overheid niet op zijn beloop laten. En dat mág de overheid ook niet. De EU-lidstaten hebben in 2011 ondubbelzinnig afgesproken dat de biodiversiteit vanaf 2020 niet verder achteruit mag gaan. Die doelstelling gaat in Nederland bij lange na niet gehaald worden als het landbouwbeleid niet drastisch wijzigt. Maar van die urgentie is weinig te merken in de nieuwe Miljoenennota.

Geen woorden maar daden

In begrotingsartikel 8 ‘Natuur en Biodiversiteit’ lezen we in de Miljoenennota nog wel over de rol en verantwoordelijkheid van de regering: ‘Stimuleren en faciliteren: bevorderen van behoud en duurzaam gebruik van biodiversiteit in het agrarisch gebied en agroketens’. In plaats van stimuleren en faciliteren moet de overheid de regie in handen nemen en financiële instrumenten beschikbaar stellen. Maar een duurzame toekomst van het agrarisch gebied legt het af tegen de almacht van het economische belang van de agrarische export en de belangen van supermarkten en de voedingsindustrie.

Want waar in de Miljoenennota is bijvoorbeeld het Plan van Aanpak weidevogels dat staatssecretaris Van Dam in een brief van 30 november 2015 aan de Tweede Kamer aankondigde? Daarin gaf hij aan op korte termijn een onderzoek te starten 'naar een haalbare ambitie voor een gezonde populatieomvang aan weidevogels, wat de weidevogels daarvoor nodig hebben en met welke instrumenten dat gerealiseerd kan worden'.

Maar er is nog geen onderzoek gestart en er is geen spoor van een aanpak of begroting te vinden in de Miljoenennota. Onbegrijpelijk en gezien de alarmerende staat van de weidevogels in Nederland, onacceptabel.

Verkiezingen kans voor ander landbouwbeleid

Met de verkiezingen voor de boeg is dit het moment voor politieke partijen en kiezers om te kiezen voor een andere landbouw en voor een regering die wel spijkers met koppen slaat en kiest voor een landbouw met zorg en aandacht voor milieu, natuur, landschap én boeren.

Het nieuwe Europese landbouwbeleid staat voor 2020 geagendeerd. Dé kans om van prioriteit in dit beleid te switchen. De omslag naar een beleid dat boeren ondersteunt voor de maatschappelijke prestaties die ze leveren: denk aan natuur, landschap, milieu, maar ook zorg en educatie. Weg van het eenzijdig op productiegroei gericht landbouwbeleid dat ons landschap, de natuur en veel boeren ruïneert. Een eerlijk en solide inkomen voor boeren en niet de doorgeslagen bulkproductie voor een hongerloon met afknijpende supermarkten en exporterende multinationals als medeverantwoordelijken. Die keus durft dit huidige kabinet vooralsnog niet te maken en dat is de dag na Prinsjesdag een zeer treurige constatering.

Vogelbescherming Nederland zal zich tot het uiterste inspannen om politici in Den Haag van deze enorme misser te overtuigen en mensen mobiliseren te kiezen voor een ander beleid. Het boerenland gaat kapot, onze vogels gaan eraan. Dat laten we niet gebeuren! Den Haag doe iets! Red de rijke weides!

Nestkasten Vogelbescherming

Vogelbescherming Nederland biedt een keur aan nestkasten aan. Als u uw nestkast bij ons koopt, helpt u behalve de vogels in uw tuin ook het beschermen van alle vogels in Nederland.

Kijk voor ons aanbod in de webshop

Gratis magazine Vogels Dichterbij

Maak van uw tuin een vogelparadijs. Dit magazine staat boordevol mooie foto’s over vogels kijken en met veel praktische tips over vogels voeren, nestkastjes en vogelvriendelijke tuinen.