Navigatie overslaan
Grutto / Wil Leurs Agami Alle berichten

Reclame Code Commissie: 'On the way to PlanetProof' maakt onjuiste natuurclaim’

Geplaatst op 8 november 2023

Recentelijk besloot de Reclame Code Commissie dat het keurmerk ‘On the way to PlanetProof’ de claim ‘beter voor natuur te zijn’ niet kan aantonen, na een klacht van Pieter Winsemius en Rudy Rabbinge. Sterker nog, het keurmerk draagt zelfs bij aan biodiversiteitsverlies, vooral in de weidegebieden. Het keurmerk stuurt in de praktijk juist aan op verdere intensivering van de melkveehouderij. Weidevogels, waaronder onze nationale vogel de grutto, zijn hiervan de dupe.

Nu de Reclame Code Commissie een duidelijke uitspraak heeft gedaan over de onjuiste ‘natuurclaim’ is het de hoogste tijd de eisen die ‘On the way to PlanetProof’ stelt aan te passen, stelt onder andere Vogelbescherming Nederland samen met andere natuurorganisaties.

Aanpassen voorwaarden

De natuurorganisaties roepen de onafhankelijke Stichting Milieukeur en de gebruikers van het keurmerk, en met name FrieslandCampina, op tot onmiddellijke aanpassing van de voorwaarden. Pas dan gaat ‘On the way to PlanetProof’ wél bijdragen aan verbetering van de natuur, zoals het keurmerk nu stelt. In het kort betekent het dat melkveehouders die zich effectief inzetten voor weidevogels daarvoor ook beloond moeten worden. En dat andere melkveehouders gestimuleerd worden om effectieve maatregelen voor weidevogels te nemen.

Jonge kievit / Cindy Kuiphuis Fotogalerij Jonge kievit / Cindy Kuiphuis Fotogalerij

‘On the way to PlanetProof’ leidt tot intensivering landbouw

In het keurmerk ‘On the way to PlanetProof’ wordt gestuurd op CO2-uitstoot per liter melk. Hoe efficiënter het boerenbedrijf, hoe minder uitstoot per liter melk, wat leidt tot verbetering van het klimaat, is de gedachte achter een van de doelstellingen van het keurmerk. In de praktijk betekent het echter dat boeren worden beloond met het inzaaien van hoogproductief raaigras, dat meerdere keren per jaar wordt gemaaid. Dit komt de biodiversiteit en dus de natuurkwaliteit niet ten goede. Zulke percelen zijn ongeschikt voor weidevogels en ook voor veel soorten vlinders en bijen.

Belonen per hectare en biodiversiteit

Boeren die juist produceren met oog voor natuurkwaliteit en weidevogelbeheer, komen nu niet in aanmerking voor vergoedingen binnen ‘On the way to PlanetProof’. Dit moet veranderen. Deze boeren moeten beloond gaan worden op hun prestaties per hectare en niet per liter melk.

Melk / Pixabay Melk / Pixabay

Wat werkt wel voor weidevogels

Weidevogels zoals de grutto en de kievit zijn voor hun voortbestaan sterk afhankelijk van de Nederlandse weilanden. De aantallen van deze vogels zijn al jaren in een vrije val en daardoor dreigen ze zelfs uit te sterven in Nederland als we onveranderd doorgaan. Weidevogels zijn gebaat bij meer kruidenrijk grasland met een hoog waterpeil, waar pas na het broedseizoen wordt gemaaid.

De natuurorganisaties roepen niet alleen FrieslandCampina maar ook andere zuivelketens op tot aanpassing van de voorwaarden, zoals o.a. de ‘Beter voor Natuur & Boer-programma’s’ van zuivelbedrijf Aware en Albert Heijn. Zij schieten op dit vlak ook tekort. De ondertekenaars van deze oproep dringen er bij de zuivelketen op aan, om concrete afspraken te maken over een natuurinclusieve melkveehouderij.

Onze boerenlandvogels

Waar hoor je nog het heldere 'grutto, grutto’? De vogels van het boerenland hebben onze hulp nodig, vóór de allerlaatste vogel of bloem verdwenen is. Onze inzet: meer natuurrijk boerenland.

Hoe kun je helpen?

Vogelvriendelijke Zuivelwijzer

Welke zuivel is goed voor vogels en natuur? Welke winkels leveren deze? Dat ontdek je met de Vogelvriendelijke Zuivelwijzer. Kies bewust en draag bij aan een toekomst met rijke weides
vol vogels!

Naar de zuivelwijzer