Navigatie overslaan
Pestvogel / Agami - Menno van Duijn Alle berichten
Pestvogel / Agami - Menno van Duijn Hans Peeters

Door Hans Peeters
Natuurjournalist

Puntjes op de i

Geplaatst op 17 augustus 2016

Voor de tweede maal vertelt hoofdredacteur Hans Peeters hoever we zijn met het maken van het nieuwe nummer van VOGELS. Hij laat zien hoe het er bij de redactie aan toegaat. Met vallen en opstaan, struikelend, hardop lachend en altijd met heel veel plezier.

Nadat we vorige keer de foto’s hadden uitgezocht voor het herfstnummer, dat op 15 september verschijnt, is de vormgever aan de gang gegaan. Pagina voor pagina worden zorgvuldig opgemaakt, 64 in totaal. Behalve de advertenties dan, want die worden kant-en-klaar aangeleverd. Vorm geven is een creatief proces waarin Janneke Smale, onze artdirector, kiest tussen kleuren, lettertypes en foto’s. Belangrijkste uitgangspunt: we willen dat onze leden met plezier het blad lezen. Logisch toch?

 

Vijftien paar ogen

Zodra Janneke klaar is stuurt ze de eerste proef rond. Die wordt in totaal door – schrik niet – vijftien personen gecontroleerd. Vier collega’s letten vooral op taal- en spelfouten. Zij lezen het hele blad van voor tot achter en controleren letterlijk de puntjes op de i. Een iemand bewaakt de koppen en de tussenkopjes. Een ander controleert de soortnamen van de vogels bij de foto’s. De pagina’s achterin ‘Hart voor Vogels’ en ‘Winkelen met Vogels’ zijn voor de afdeling Marketing. En alle fotobureaus (zes in totaal) checken de namen van de fotografen bij de foto’s. U ziet er wordt niets aan het toeval over gelaten. En dan toch… sluipt er wel eens een kanjer van een fout tussendoor. Zoals bij het ganzenbordspel in nr. 2-2016, waar u kon lezen: ‘… dit verassende Gruttobordspel’. Meerdere leden die ons er op attendeerden, concludeerden dat het wel heel slecht met onze weidevogels moet gaan. O wat baal ik op zo’n moment!

Onze eindredacteur uit het noorden

Alle teksten die we in de proef controleren zijn al een keer door de pc gegaan van onze eindredacteur, René de Vos. Hij checkt alle artikelen op verantwoord Nederlands en waar nodig maakt hij kromme zinnen recht. René is een virtuoos in het bedenken van pakkende koppen boven een artikel. ‘Hippe invasiegasten uit het Noorden’ in het komend nummer, is zo’n juweeltje. Zelf woont hij ook in het noorden, namelijk op het platteland van het Friese Gaasterland. Vijf maal per jaar daalt hij af naar Zeist voor de redactievergadering. Hij is de nestor van de redactie en bepaalt al 25 jaar de stijl van ons ledenblad. Zijn werkuren liggen meestal tussen zeven uur ’s avonds en drie uur ’s nachts. Dat is hij op zijn best. In het begin was dat wel even wennen, want onze kantooruren beginnen rond acht uur ’s morgens. Gelukkig kent e-mail geen kantoortijden…

Rene de Vos Eindredacteur René de Vos Rene de Vos

In de flow

Aan de hoofdredacteur om alle correcties te verzamelen en in een keer door te geven aan de vormgever. Ook worden dan vaak nog foto’s omgewisseld. Omdat ze toch niet het beoogde effect hebben. Vormgever Janneke brengt alle verbeteringen aan en stuurt een tweede proef. Een kleiner gezelschap spit opnieuw het hele blad door. Naast de proef stuurt Janneke ook de flow mee. De flow? Alle pagina’s op volgorde in miniaturen weergegeven. Zo kun je zien of het blad lekker in elkaar zit. Het komend nummer ‘rammelde’ nogal. Geen fijne afwisseling in artikelen en kleur. Teveel clustering van korte rubrieken en verhalen die op elkaar lijken. Op ouderwetse wijze ging ik met schaar en plakband aan de slag en schoof heen en weer met de pagina’s. Tot er een fijne afwisseling van artikelen, rubrieken en foto’s ontstond. Klaar.

Toch niet. Wat nog rest is het doorvoeren van de laatste correcties; controle van de kleurproeven bij de lithograaf en de goedkeuring bij de drukker om de persen te starten. Tegen die tijd zijn we een paar weken verder.