Navigatie overslaan
Steenuil / Jelle de Jong Alle berichten

Prijsvraag ‘Basiskwaliteit Natuur realiseren’: drie Gelderse projecten laten zien dat het kán

Geplaatst op 21 april 2021

Tijdens het symposium ‘Basiskwaliteit Natuur, voorwaarde voor herstel’, dat op 21 april 2021 in Cuijk is gehouden, zijn de winnaars bekend gemaakt van de prijsvraag ‘Basiskwaliteit Natuur realiseren’. Drie projecten zijn door Prof. Mr. Pieter van Vollenhoven in het zonnetje gezet. Voor elk project wordt een bedrag van 5000 euro beschikbaar gesteld, om te besteden aan de uitvoering ervan.

Basiskwaliteit Natuur is het minimale kwaliteitsniveau van het landschap waarbij kenmerkende algemene soorten in gezonde aantallen aanwezig zijn. Welke soorten dat zijn verschilt natuurlijk per landschap. De kwaliteit wordt bepaald door de milieuomstandigheden, de inrichting van het landschap en het beheer.  Maar hoe bereik je de noodzakelijke Basiskwaliteit Natuur? Drie inspirerende projecten, waar in de praktijk hard aan Basiskwaliteit Natuur wordt gewerkt, laten zien hoe.

Kijk hier het congres terug, in woorden een samenvatting, in beelden alle sessies.

Prijswinnaars in drie categorieën

Vogelbescherming Nederland heeft zo’n 190 projecten in Nederland waar aan het verkrijgen van het realiseren van de Basiskwaliteit Natuur gewerkt wordt, tegen het licht gehouden. In drie categorieën – stedelijk gebied, bossen en het landelijk gebied – zijn elk drie projecten genomineerd. Een jury met als voorzitter Prof. Mr. Pieter van Vollenhoven en als juryleden Prof. Dr. J.H.J. (Joop) Schaminée, Dr. A.H.F. (Anton) Stortelder, Dr. R. (Robbert) Snep en Ir. R. (Rino) Jans hebben in elke categorie een winnaar gekozen.  Respectievelijk rolden de volgende gebieden als winnaar uit de bus:

Basiskwaliteit Natuur

Het platteland is stiller geworden, op veel plaatsen zijn voorheen gewone vogels als kievit, veldleeuwerik en zelfs spreeuw verdwenen. Ook veel soorten insecten zijn achteruitgegaan, net als gewone planten als het madeliefje. Het zijn symptomen van een verzwakte natuur. Vogelbescherming Nederland pleit daarom voor een ’Basiskwaliteit Natuur’: een minimaal kwaliteitsniveau waaraan onze omgeving moet voldoen, om deze leefbaar te houden voor natuur én mens. Hoe je die bereikt, daar ging het symposium van vandaag over.

Bouw natuurinclusief

Goed stedelijk groen zorgt voor verkoeling in de zomerhitte, zuivert de lucht en biedt volop ruimte aan mede-stadsbewoners, zoals huismus, gierzwaluw, merel of gewone dwergvleermuis. Kijk voor inspiratie en oplossingen op

bouwnatuurinclusief.nl

Vogels in natuurgebieden

De parels van de Nederlandse vogelnatuur zijn de kust en de waterrijke gebieden. Voor miljoenen vogels zijn deze plekken - Waddenzee, Zuidwestelijke Delta en het IJsselmeergebied - van wezenlijk belang.

Wat doet Vogelbescherming?