Navigatie overslaan
Poelsnip / Shutterstock Alle berichten

Poolse Biebrza-moerassen opnieuw bedreigd door weg

Geplaatst op 26 september 2019

De Biebrza-vallei in Noordoost-Polen behoort tot de bijzonderste moerasgebieden van Europa. Het is een internationaal belangrijk broedgebied van zeldzame vogels als waterrietzanger, poelsnip en witvleugelstern. Dit unieke Natura 2000-gebied wordt wederom bedreigd door plannen om er een weg dwars doorheen te leggen. Bewoners, BirdLife Polen en Greenpeace Polen stellen zich hiertegen te weer. Want er zijn goede alternatieven voor deze weg, die in de huidige plannen desastreus zal uitpakken voor de Biebrza.

Help mee de Biebrza te redden!

Onderteken hier

De Biebrza is een ongetemde rivier in Noordoost-Polen, waarvan het water tijdens grootschalige overstromingen in winter en vroege voorjaar voeding geeft aan fantastisch moerassen en moerasbossen. Op een schaal en van een ongereptheid die in Europa tegenwoordig uitgesproken zeldzaam is.

In de Biebrza-vallei broeden voor Nederlandse vogelaars bijzondere vogels als waterrietzanger, poelsnip, klein waterhoen, witvleugelstern, witwangstern, kraanvogel en schreeuwarend. Ook trekken er grote aantallen steltlopers als kemphanen door. Er leven verder bevers, elanden, wolven en zelfs lynxen. Het gebied wordt al eeuwenlang op kleinschalige wijze gebruikt door de bevolking, in harmonie met de omgeving. De uitzonderlijke natuurwaarde en het imposante landschap van de Biebrza is niet onopgemerkt gebleven en trekt jaarlijks tienduizenden bezoekers van over de hele wereld.

Waterrietzanger / Shutterstock Waterrietzanger / Shutterstock

Via Carpatia: prachtige naam, slecht plan

De Biebrza-vallei is Natura 2000-gebied en werd 25 jaar geleden ook aangewezen als nationaal park. Dit weerhoudt de Poolse autoriteiten er echter niet van om een weg te plannen door het gebied, als onderdeel van de zogenoemde Via Carpatia. Prachtige naam voor een weg die grote schade zal toebrengen aan het gebied is de overtuiging. Een slecht plan dus.

Al eerder poogde men een weg door het gebied te leggen, de Via Baltica; deze is na een lange strijd gelukkig van de baan. Natuurbeschermers en bewoners van de Biebrza-vallei pleiten nu voor een alternatieve oplossing. Zij willen dat er een degelijk onderzoek komt naar de gevolgen van het huidige tracé en dat het alternatief serieus wordt overwogen.

De bewoners van het gebied, Greenpeace Polen en BirdLife Polen ondersteunen deze wens met een petitie aan de ministers van milieu en infrastructuur in Polen. Zij roepen iedereen op om deze petitie te ondertekenen.

Help mee de Biebrza te redden!

Onderteken hier

Partner van BirdLife International

Wereldwijd wordt de natuur in hoog tempo vernietigd. Om dat te stoppen zijn er in alle landen sterke natuurorganisaties nodig. Vogelbescherming draagt daaraan bij als Partner van BirdLife International en ondersteunt een aantal partners bij hun ontwikkeling.

Bekijk de video over BirdLife International

Vogelbescherming internationaal

Veel vogels zijn trekvogels. Om ze goed te kunnen beschermen zijn wereldwijd sterke natuurorganisaties nodig. Vogelbescherming werkt samen met BirdLife Partners langs de trekroute en ondersteunt ze waar nodig.

Ons internationale werk