Navigatie overslaan
Grutto / Shutterstock Alle berichten

Open brief aan de supermarkten

Geplaatst op 13 december 2017

Gisteren maakte Albert Heijn bekend duurzaam geproduceerde melk te gaan verkopen. Vorige week namen Jumbo en Aldi een vergelijkbaar besluit, mede onder invloed van een succesvolle campagne van Milieudefensie. Vogelbescherming Nederland is ontzettend blij met dit besluit van de supermarkten. In een open brief roepen we op om ook bij te dragen aan het redden van weidevogels, insecten en wilde planten.

De trend keren

In het Nederlandse boerenland gaat de natuur, waaronder weidevogels, hard achteruit. Om deze trend te keren is een omschakeling in de landbouw noodzakelijk. Het besluit van de supermarkten om duurzaam geproduceerde melk te gaan verkopen, kan daar volgens Vogelbescherming aan bijdragen.

Er is wel een belangrijke kanttekening te plaatsen bij het goede nieuws. Daarom hebben we een open brief geschreven aan de supermarkten. Goede maatregelen voor milieu en koe dragen niet automatisch bij aan het redden van de weidevogels die zo nadrukkelijk bij Nederland horen.

Concrete maatregelen met succes

Vogelbescherming roept daarom in de open brief op om ‘van deze betekenisvolle stap ook een feest te maken voor de boerenlandvogels, vlinders, bijen en wilde planten’. Er is intussen veel bekend over concrete maatregelen die succes hebben, zoals hogere waterstanden, kruidenrijk grasland en laat in het jaar maaien.

Graag samenwerken

Vogelbescherming wil graag met de supermarkten en betrokken boeren samenwerken om ervoor te zorgen dat zij ook voor de vogels van het boerenland de juiste maatregelen weten te treffen.

Gehele brief lezen?

Wilt u de gehele brief van Vogelbescherming  aan de supermarkten lezen, klik dan hier.

Help de weidevogels

Grutto’s en andere weidevogels redden het niet langer in ons land. Ze hebben drassig weiland, insecten, kruiden en bloemen nodig om te overleven. Die rijke weides verdwijnen. Samen met boerenlandvogelboeren brengt Vogelbescherming de rijke weide terug.

Help mee en doneer

Vogelvriendelijke Zuivelwijzer

Welke zuivel is goed voor vogels en natuur? Welke winkels leveren deze? Dat ontdek je met de Vogelvriendelijke Zuivelwijzer. Kies bewust en draag bij aan een toekomst met rijke weides
vol vogels!

Naar de zuivelwijzer