Navigatie overslaan
Alle berichten

Nederlander wil meer natuurvriendelijk geproduceerd voedsel

Geplaatst op 7 oktober 2015

Ruim 70 procent van de Nederlanders vindt dat het niet goed gaat met de natuur van ons boerenland, dat laat nieuw onderzoek van Motivaction zien in opdracht van de Vogelbescherming. Zij maken zich zorgen over het boerenlandschap en vinden dat de landbouw meer rekening moet houden met de natuur. 62 procent van de Nederlanders zegt verder meer natuurvriendelijk geproduceerd voedsel te willen. Deze onderzoekscijfers werden tijdens de Weidetop van 30 september 2015 in Amsterdam bekend gemaakt. Boeren, natuurorganisaties en bedrijven kwamen tijdens de Weidetop bij elkaar om over weidevogels en melkveehouderij te praten.

De onderzoeksresultaten van Motivaction laten zien dat Nederlanders vooral naar overheid en boerenbedrijven kijken om te zorgen voor voldoende natuur op het platteland. Economische vooruitgang vinden ze belangrijk, maar de meerderheid van de Nederlanders vindt dat dit niet ten koste mag gaan van de natuur.

Zuivelaars en supermarken aan zet

Vogelbescherming Nederland is blij dat het onderzoek laat zien dat er een markt is voor natuurvriendelijke producten. “Nederlanders willen geen producten die de natuur schaden, maar voedsel waarbij tijdens de productie rekening wordt gehouden met onder andere weidevogels. Nu zijn de zuivelaars en supermarkten aan zet om te zorgen dat die producten ook echt in het schap komen”, aldus Kees de Pater van Vogelbescherming.

Natuur in de stad vergroot leefbaarheid

Uit het onderzoek van Motivaction blijkt ook dat een grote meerderheid van de Nederlanders vindt dat natuur en vogels de leefbaarheid in steden vergroot. Voor Vogelbescherming is dat een steun in de rug om ons te blijven inspannen voor vogelvriendelijke steden en tuinen.

Natuurbescherming belangrijker dan economische groei

Ook vindt 70 procent van de Nederlanders dat we ons moeten inspannen voor vogels en natuur in zowel natuurgebieden, stad, boerenland als internationaal. Opvallend is dat slechts 14 procent economische vooruitgang belangrijker vindt dan natuurbescherming. Kees de Pater: “Het zijn cijfers waar de politiek niet om heen kan. Natuur zou een veel prominentere plaats moeten krijgen in het overheidsbeleid”.

Over het onderzoek

Het onderzoek is in de periode van 14 t/m 24 september uitgevoerd in het online panel van Motivaction: het StemPunt-panel. Het onderzoek is uitgevoerd onder 1.000 Nederlanders en is representatief voor de hele Nederlandse bevolking van 18-80 jaar.

Factsheet

In een Factsheet hebben we de belangrijkste conclusies onder elkaar gezet. Daarin vindt u ook de conclusies van de Eurobarometer, het onderzoek van de Europese Commissie naar meningen van de Europese bevolking. Die bevestigen het beeld dat uit het onderzoek van Motivaction naar voren komt.