Navigatie overslaan
Oeverzwaluw / Shutterstock Alle berichten
Oeverzwaluw / Shutterstock Sandra Peters

Door Sandra Peters
Adviseur bijzondere giften

Op de bres voor de oeverzwaluw

Geplaatst op 22 augustus 2022

De oeverzwaluwen in het Noord-Hollandse natuurgebied de Zeevang zitten er komend voorjaar warmpjes bij. De berg zand waarin zij tot nu toe broedden, moest helaas verdwijnen. Maar dankzij enkele gulle gevers komen daar twee prachtige, metershoge oeverwanden voor in de plaats. Of… misschien wel drie?

Steeds zeldzamer

Oeverzwaluwen hebben het moeilijk in Nederland. Ze broeden in steile oeverwanden, maar die worden steeds zeldzamer. In de Zeevang, gemeente Edam-Volendam, werken lokale vrijwilligers samen met het collectief Water, Land & Dijken om oeverzwaluwwanden aan te leggen op boerenerven en agrarische percelen. In ons ledenmagazine Vogels deden we een oproep om hen te steunen met een gift. Met succes!

Aanleg oeverzwaluwwand / Sandra Peters Aanleg oeverzwaluwwand / Sandra Peters

Twee oeverwanden

De eerste wand voor oeverzwaluwen is begin augustus aangelegd. Wel drie meter hoog en minstens zo breed, op een prachtige plek in een weiland bij Kwadijk. De nestgaten moeten (en willen) de vogels zelf graven, maar verder is hun bedje gespreid. De oeverzwaluwen kijken straks uit op een brede vaart en een plas-drasgebied, waar het wemelt van de insecten. Het echtpaar dat deze wand financierde, krijgt in het voorjaar een privérondleiding van de beheerder.

De tweede oeverwand is ook in de maak. Lokale ondernemer Aad Mechielsen Assurantie Adviesbureau sloeg de handen ineen met NH1816 Verzekeringen en samen maakten ze de aanleg van deze wand mogelijk. Binnenkort is die te bewonderen vanaf de Hobrederdijk, het fietspad tussen Hobrede en Kwadijk.

Goed voorbeeld doet volgen. Onder de indruk van zo veel betrokkenheid deed de plaatselijke aannemer er – letterlijk – een schepje bovenop. De aanleg van een oeverzwaluwwand kost eigenlijk meer, maar hij was bereid de wanden aan te leggen voor 1.000 euro per stuk.

Maakt u de derde mogelijk?

Denkt u nu: ik wil ook meedoen? Uw bijdrage is nog steeds zeer welkom. Er zijn wensen voor een derde wand, bij de Werfweg in Middelie.

Voor meer informatie kunt u terecht bij Sandra Peters, adviseur grote giften, via sandra.peters@vogelbescherming.nl of 06-12176257.

Factsheets stadsvogels

Vogelbescherming heeft een reeks factsheets over stadsvogels gepubliceerd voor gemeenten, bedrijven, bouwers, bewoners en andere betrokkenen.

download pdf's

Welke vogels zijn in Nederland beschermd?

Onder de bescherming van de Omgevingswet vallen alle vogels die van nature in het wild voorkomen op het grondgebied van de Europese Unie.

Veelgestelde vragen wet- en regelgeving