Navigatie overslaan
Visdief / Shutterstock Alle berichten

Vogelbescherming ziet niets in D66-plan voor drijvende zonnepanelen IJsselmeer

Geplaatst op 14 mei 2019

Het voorstel van D66 om drijvende zonnepanelen op het IJsselmeer te plaatsen kan niet op enthousiasme rekenen van Vogelbescherming Nederland en andere natuurorganisaties. Het plan gaat ten koste van de leefruimte van kwetsbare soorten, terwijl er tal van plekken zijn waar panelen kunnen worden geplaatst zonder schade aan de natuur. 

Vogelbescherming Nederland heeft D66 vandaag in een brief opgeroepen om af te zien het plan drijvende zonnepanelen in het IJsselmeer te plaatsen. De eilanden zouden enorme aanslag zijn op het unieke natuurgebied, dat van groot belang is voor vogelsoorten als visdief en zwarte stern.

Energietransitie niet ten koste van natuur

Net als D66 is Vogelbescherming Nederland groot voorstander van de energietransitie. De energietransitie mag echter niet ten koste gaan van kwetsbare natuur. Er zijn tal van onaangeroerde alternatieve locaties: duizenden daken wachten nog op panelen.

Grote aantallen vogels waaronder sterns en verschillende eendensoorten zijn afhankelijk van het gebied.

IJsselmeer uniek gebied

Het IJsselmeer is een uniek gebied: nergens in West-Europa is er zo’n groot zoetwatermeer. Grote aantallen vogels waaronder sterns en verschillende eendensoorten zijn afhankelijk van het gebied.

Zwarte stern / Elwin van der Kolk Zwarte stern / Elwin van der Kolk

Eilanden aanleggen om energie mee op te wekken gaat ten koste van de toch als schaarse ruimte die de vogels van het IJsselmeer hebben en gaat lijnrecht in tegen de ambities van de natuurwetgeving die is vastgelegd in  Natura2000. Ambities die natuurorganisaties als Vogelbescherming Nederland juist willen waarmaken door het IJsselmeer te verbeteren met de ontwikkeling van oeverzones. Aan deze ondiepe gebieden is een fors tekort, maar ze zij noodzakelijk voor waterplanten en insecten die op hun beurt weer een voedselbron zijn voor vissen en vogels.

Plan D66 verbazingwekkend

Vanwege die bijzondere natuurwaarde van het IJsselmeer is het plan van D66 ook zo verbazingwekkend: een week voordat de zonne-eilanden tot speerpunt werden verheven, bepleitte D66-leider Jetten nog voor een offensief voor het behoud van de biodiversiteit.

In de brief aan D66 – die mede is ondertekend door Natuurmonumenten en de Friese natuurorganisatie It Fryske Gea – stelt Vogelbescherming Nederland  bovendien dat het lijkt alsof de partij zich hard maakt voor een mondiaal plan voor de biodiversiteit en zich intussen nauwelijks afvraagt wat er in de directe omgeving moet gebeuren. ‘Er is wereldwijd actie nodig, zoals u zelf ook al bepleit in uw goede oproep tot een mondiaal natuurakkoord, maar ook in ons eigen land waar biodiversiteit ondanks de goede initiatieven onder druk blijft staan.’

Bijzonder is dat D66 zegt het plan in samenspraak met de natuurorganisaties te willen ontwikkelen. Vogelbescherming Nederland had liever gezien dat de partij zich voorafgaand aan deze proefballon had gemeld. Dat de partij suggereert dat de eilanden ook de natuurkwaliteit ten goede kunnen komen, klinkt als een  gelegenheidsargument.

Versterken biodiversiteit IJsselmeer

Uiteraard is Vogelbescherming Nederland bereid om samen met D66 en andere politieke partijen te kijken hoe de biodiversiteit op het IJsselmeer kan worden versterkt en hoe de energietransitie op een voor de natuur positieve wijze kan worden uitgevoerd.

Online vogelgids

Ontdek meer dan driehonderd vogelsoorten in één online vogelgids met: vogelgeluiden, tekeningen, foto's, vogelaantallen en meer. In de online vogelgids van Vogelbescherming vind je vogels die in Nederland voorkomen.  

naar de vogelgids

Blijf op de hoogte

Lees nieuws en de mooiste artikelen op onze site. En ontvang maandelijks een selectie van de beste artikelen in je mail.

Aanmelden Vogelnieuws