Navigatie overslaan
Alle berichten

Nu of nooit voor vissen en vogels in het IJsselmeer

Geplaatst op 2 juni 2014

Deze week heeft Staatssecretaris Dijksma de kans een einde te maken aan de overbevissing van het IJsselmeer. Er ligt een masterplan, opgesteld door onder andere Vogelbescherming Nederland, Stichting het Blauwe Hart, provincies en vissers, voor duurzame visserij in het gebied. In dit plan is een verbod op vissen op schubvis voor drie jaar vastgelegd en daarna een drastische reductie van de vangst. Het masterplan is tot stand gekomen na ruim een jaar onderhandelen. Vogelbescherming en Stichting het Blauwe Hart hopen dat de Staatssecretaris een positief besluit neemt over het plan omdat de natuur in het gebied in zeer slechte staat verkeert. De lage visstand heeft ernstige gevolgen voor de vogels die afhankelijk zijn van deze vis.

Moratorium kan visstand herstellen

De natuur in het IJsselmeer en Markermeer is de afgelopen decennia hard achteruit gegaan. Door overbevissing is de visstand dramatisch gedaald. Door een moratorium op de visvangst voor enkele jaren kan de visstand zich herstellen waarna een overgang naar duurzame visserij mogelijk wordt. Zonder deze maatregelen zal de visstand en daarmee de natuur van het gebied als geheel nog verder verslechteren. Vogels die afhankelijk zijn van vis als voedsel staan onder druk. Jongen van de visdief sterven, omdat de ouders niet genoeg vis kunnen aanbrengen. Daarnaast stikken vogels geregeld in de netten.

Uniek masterplan

Aan het masterplan is gewerkt nadat Vogelbescherming en Stichting het Blauwe Hart succesvol vergunningen voor het vissen op spiering en schubvis hadden aangevochten. Het masterplan is uniek omdat zowel beroepsvissers, sportvissers als natuurorganisaties en provincies achter het plan staan. Onderdeel van het plan is een transitiefonds voor de betrokken vissers. Voor dit fonds is 4 miljoen euro nodig; 2,5 miljoen euro daarvan is al gevonden. Het Rijk wordt gevraagd het ontbrekende deel bij te dragen.   

Tot nu toe heeft Dijksma nog geen besluit genomen over het plan en denkt ze na over een mogelijke overgangsfase. Voor Vogelbescherming en Stichting Het Blauwe Hart  is zo’n overgangsperiode alleen bespreekbaar als deze direct leidt tot een zeer drastische reductie van de visvangst. Dat is een voorwaarde voor natuurherstel in het gebied. Woensdag wordt het onderwerp in de Tweede Kamer besproken.