Navigatie overslaan
keep op wintervoedselakker / Jules Bos Alle berichten

Nieuwe Sovon Vogelatlas luidt noodklok boerenlandvogels

Geplaatst op 24 november 2018

Komende zaterdag presenteert Sovon Vogelonderzoek de nieuwe ‘Vogelatlas van Nederland’. Dit is hét standaardwerk over de trends en ontwikkelingen in de vogelstand in Nederland. De cijfers spreken voor zich: een flinke afname van het aantal vogelsoorten, waarbij de hardste klappen vallen op het boerenland. Vogelbescherming Nederland herkent dit beeld en trok eerder in haar boek ‘Bedreigde vogels in Nederland’ dezelfde conclusies, op basis van Sovon-gegevens. Vogelbescherming werkt al jaren met boeren, terreinbeheerders en vrijwilligers samen om de negatieve trend te keren.

Nieuwe Vogelatlas van onschatbare waarde

Fred Wouters van Vogelbescherming Nederland: “De objectieve data van Sovon zijn van onschatbare waarde voor ons beschermingswerk. De Vogelatlas geeft een haarscherp beeld met welke vogels het goed gaat en met welke niet. Zo zien we in de cijfers het herstel van de moerasvogels terug. Dankzij gerichte beschermingsmaatregelen en een betere waterkwaliteit doen purperreigers en zilverreigers het weer goed in ons land.” Dankzij de nieuwe gegevens kan Vogelbescherming zijn beschermingswerk nog effectiever inzetten voor de vogelsoorten die dat het hardst nodig hebben, zoals duin- en kustvogels. Juist voor deze vogels is Nederland met zijn Delta en Waddengebied zeer belangrijk.

De verandering moet komen van de overheid, voedselproducenten, consumenten en landbouwsector gezamenlijk. Alleen samen kunnen we er voor zorgen dat boerenlandvogels niet verdwijnen.

Fred Wouters

Ook boeren missen vogels; overheid en markt aan zet

Boerenlandvogels verdwijnen in hoog tempo uit Nederland, zo bevestigt het boek de ‘Vogelatlas van Nederland’. De onderzoekers concluderen dat vandaag de dag nog slechts 20% van het totale aantal vogels in Nederland op het boerenland leeft. In 1975 was dat de helft. De Vogelatlas laat zwart op wit zien dat we vogels als de patrijs, veldleeuwerik en grutto bijna kwijt zijn en dat talloze andere boerenlandvogels in een vrije val zitten.

Vogelbescherming Nederland zet zich al jaren in voor de bescherming van weidevogels, onder meer door de campagne Red de Rijke Weide. Fred Wouters van Vogelbescherming: “Op de korte termijn willen we de resterende goede weide- en akkervogelgebieden veilig stellen. Op een langere termijn is een ander soort landbouw nodig. Daarbij steken we niet de beschuldigende vinger uit naar de boeren, met een flink aantal werken we al intensief samen. De verandering moet komen van de overheid, voedselproducenten, consumenten en landbouwsector gezamenlijk. Alleen samen kunnen we er voor zorgen dat boerenlandvogels niet verdwijnen.”

Help vogels van de Rode Lijst

Ons land telt 196 broedvogels en maar liefst 87 soorten staan er op de Rode Lijst. Dat is bijna de helft! Gelukkig is er ook positief nieuws: beschermen werkt. Met uw gift steunt u de verbetering van leefgebied voor vogels van de Rode Lijst. 

Doneer nu

Nederlandse vogels in hun domein

Het schitterend uitgevoerde Nederlandse vogels in hun domein behandelt de algemene en karakteristieke vogelsoorten die thuishoren in de veelheid aan Nederlandse landschappen: van wad tot stad.

Naar de webshop