Navigatie overslaan
sedum dak / shutterstock Alle berichten

Nieuwe prijs voor ‘groene’ gemeenten en projectontwikkelaars

Geplaatst op 17 oktober 2018

Gemeenten en projectontwikkelaars kunnen een nieuwe prijs winnen. Wie het meeste vernieuwende plan wil realiseren voor stads- en gebiedsontwikkeling waarbij natuurinclusief bouwen een hoofdrol heeft, gaat met de eer strijken. Vogelbescherming maakt deel uit van de jury.

De organisatoren van de prijsvraag zijn op zoek naar voorbeelden van plannen voor ambitieuze bouwprojecten waarbij op, tegen en/of naast de gebouwen groen wordt toegepast en/of nestruimte wordt ingebouwd. Dit draagt bij aan biodiversiteit én aan een gezonde, aantrekkelijke en toekomstbestendige leefomgeving.

Vogelbescherming juicht van harte toe dat zulke inspirerende voorbeelden op deze manier voor het voetlicht komen. De druk op het stedelijk en landelijk gebied neemt toe door een sterke vraag naar woon- en werklocaties binnen de grenzen van ons land. Tegelijkertijd is klimaatverandering voelbaar door bijvoorbeeld hittestress en overvoerde rioleringen bij heftige regen. De oude tegenstelling tussen bouwen en natuur kan verdwijnen door aandacht voor groen en biodiversiteit bij bouwprojecten.

Kunstnest huiszwaluw / Martine Dubois Kunstnest huiszwaluw / Martine Dubois

De prijsvraag

Om natuur een vaste plek te geven in het bouwproces, is het van belang dat gemeenten en projectontwikkelaars natuurinclusief bouwen consequent meenemen bij het begin van de planvorming. Om deze ontwikkeling te stimuleren heeft het kennisprogramma DuurzaamDoor het initiatief genomen voor de prijsvraag Bouwen + Biodiversiteit, in samenwerking met de Participatietafel Biodiversiteit (Natuurinclusief bouwen).

Zend uw uitvraag dan in voor de wedstrijd waarna de jury de inzendingen beoordeelt en de drie meest innovatieve en ambitieuze inzendingen nomineert. De jury bestaat uit Erik Pasveer, bouwmeester Gemeente Den Haag, Fred Wouters, directeur Vogelbescherming, Andy van den Dobbelsteen, hoogleraar Climate Design & Sustainability TU Delft, Jan Fokkema, directeur NEPROM en Lodewijk Hoekstra, oprichter NL Greenlabel).

In het voorjaar van 2019 volgt bekendmaking van de winnende uitvraag. De winnaar krijgt een landelijk podium voor zijn initiatief en een mooie, tastbare verrassing. Alle informatie en criteria voor de prijsvraag vindt u hier.  Nomineren van een project kan tot 14 december 2018.

Checklist Vogelvriendelijk Bouwen

De Checklist Groen Bouwen biedt hulp bij effectief 'vergroenen'. We helpen iedereen op weg die zich bezig houdt met nieuwbouw, renovatie, projectontwikkeling of planvorming. Grote partijen, maar ook particulieren met een eigen huis.

Start de checklist

Blijf op de hoogte

Lees nieuws en de mooiste artikelen op onze site. En ontvang maandelijks een selectie van de beste artikelen in je mail.

Aanmelden Vogelnieuws